MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Zločiny architektury v Českém ráji

Ivan Turnovec

Obytná zástavba, která dávala té či oné krajině její specifický ráz, a která okouzlovala mnohé umělce, byla již za komunismu postupně likvidována. Konstatuje to v jednom ze svých textů pan Václav Jenšovský: Turnov ostatně má z minulosti svoji tvář dost zohyzděnou či zjizvenou – stačí se podívat na jeden z produktů „rozvoje či koncepce“ včerejší bolševické nadutosti a megalomanství: na monstrum betonových krabic – paneláků na Výšince! Mnohdy už při příjezdu k Turnovu zdáli člověku padá do očí tohle znetvoření siluety města, a kazí celkový pohled na panoráma jednoho z nejkouzelnějších koutů Českého ráje!

Situace dnes je ale možná ještě horší. Díky zvýšené mobilitě nemusí dnes lidé bydlet v blízkosti pracoviště. Příjemnější bydlení a nižší ceny pozemků vedou k přesunům obyvatelstva do okrajových částí měst v podobě satelitních sídlišť, nebo na venkov. Současně se tam objevují stavby mírně řečeno, do kontextu nezapadající. To souvisí s malou estetickou vzdělaností a s nekritickým přejímáním stavebních projektů z celého světa.

Výstavba supermarketů a hal pro nejrůznější výrobní podniky je podřízena jen snahám o co nejrychlejší návratnost a zisk. Krabice se mnohdy ani esteticky netváří. Necitlivost orgánů státní správy při povolování jejich výstavby je mnohdy nepochopitelná.

Na problémy upozorňuje Pavel Hron. Mapuje oblast Jeseníků a ve své dvojdílné publikaci: Domov – kolébka lidskosti (Původní venkovská zástavba v oblasti Jeseníků, její zachování a rozvoj). Práci, bohatě dokumentovanou fotografiemi toho dobrého i špatného, vydalo nakladatelství Moravská expedice v roce 1999. Stojí nejen za prostudování, ale i následování. Časem našim čtenářům některé zajímavé pasáže nabídneme. Dnes jen kratičký odstavec z první kapitoly: Kam vede další vývoj od roku 1990? V převážné míře prorůstá až do současnosti tendence kopírování neosobních architektur městského charakteru zvláště dobře reprezentovaných „typovými“ pro krajinu nevázanými projekty. K nim se druží okázalé vily zbohatlíků obvykle bezcitně osazené do krajiny. Vedle nich se však najdou i první vlaštovky, hledající návrat do jara tradičních forem architektury jesenických hor.

V naší oblasti se mapováním toho krásného zabývali Josef a Jana Sheybalovy. Díky jim vyšla kniha Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách v Severočeském nakladatelství v roce 1985.

Odvrácená tvář ale dosud zmapována není. To je důvodem proč s touto prací začínáme. Současně se obracíme na naše čtenáře se žádostí: Dívejte se kolem sebe a dejte nám vědět, když se setkáte s necitlivými stavbami ve svém okolí. Rádi bychom časem udělali výstavku fotografií s názvem totožným s názvem tohoto textu.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena