MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Chce turnovský starosta skutečně bojovat za okres Turnov?

Václav Jenšovský

Ejhle! To jsou ale účelové přemety, co ve své „politické praxi“ provádí starosta Turnova Ing. M. Hejduk Kdybych tolik nepamatoval, ani by mne nenapadlo tolik se podivovat. Jenže… Jedním z agilních odpůrců oprávněné obnovy někdejšího Turnovského okresu, kterou hned po „něžné revoluci“ požadovala většina tehdejších turnovských představitelů a patriotů, dokonce i Sdružení pro rehabilitaci Turnova a jeho historického okresu, byl právě pan Milan Hejduk. Tenkrát ještě jen nevýznamný ekonom ředitelství ČSAD v komunisty násilně v roce 1959 vytvořeném nefunkčním, pro Turnov a jeho široké okolí vyloženě nespádovém Semilském okrese. Svůj nesouhlas s těmito spontánními snahami rehabilitovat centrum Českého ráje vyjádřil i v anketě, kterou k této zásadní otázce zveřejnily hned na počátku roku 1990 „Turnovské listy“. Byl jsem jejich zakladatelem i redaktorem, takže vím, o čem píšu.

Ostatně i pozdější Hejdukova už místostarostenská funkce, natož pak období, jež z něho udělalo nedopatřením turnovského starostu, byly v praxi poznamenány vším možným, jen nikoli jeho poctivým a energickým úsilím o prosazení tohoto naprosto logického turnovského požadavku! Každý vskutku rozumný a soudný člověk, nejmě pak skutečný místní či krajový politik už jen při běžném pohledu na mapu a při troše znalostí třebas o dopravní infrastruktuře této oblasti (viz: Turnov = významná krajová dopravní křižovatka!) nebo o historii ještě komunisticky neznásilněné tradiční a přirozené spádovosti celého klasického Turnovska před rokem 1960, musel či musí uznat objektivní potřebu vskutku důsledné územněsprávní reorganizace v tomto prostoru – včetně oprávněnosti požadavku na obnovu okresu Turnov.

Bohužel, až příliš brzo po r. 1990 do tohoto spravedlivého úsilí vtrhly mimořádně negativně již jasné politikářské pletichy a mocenské zájmy pohrobků někdejšího OF, které se přímo programově snažily poctivé snahy Turnovských bagatelizovat, nebo přímo různými prostředky torpédovat. Najednou se jasná záležitost stávala „politicky neprůchodnou“, takže i tehdejší ódéesácký ministr vnitra Jan Ruml do Turnova jen vzkazoval, aby si „Turnovští v otázce obnovy okresu nechali všechny chutě zajít…“!!

Neudivuje, že ještě i dnes se do cesty požadavku Turnovských staví Semilský starosta (nezávislý – byť zvolený do „kraje“ za SOS), neboť má v zádech mnoho takových, kteří stále ještě schvalují nespravedlivé bolševické rozhodování o těchto otázkách svých někdejších rodáků z řad členů tehdejšího ÚV KSČ (viz: tajemník ÚV a semilský rodák Vladimír Koucký a další jeho soudruzi!!).

Podtrhnout však třeba hlavně toto: Za současnou náhlou Hejdukovou snahou prezentovat se veřejnosti coby „bijec za obnovu okresu Turnov“ je nutno zřejmě vidět zase nějakou kulišárnu. Mám po letitých zkušenostech vážný důvod si myslet, že tímto „bojem“ se Hejduk snaží Turnovským a jejich skutečným přátelům naházet prach do očí. Jde mu přece hlavně (stejně jako podobným cynikům moci) o prosazení zhoubné stavby dálnice Českým rájem a ke všemu ještě o zohyzdění a zacpání centra Turnova v záplavové zóně u Jizery a Stebénky „výstavbou“ strašidelných hypermarketů! Jedná se tedy zřejmě i o jeho „superakci“, z níž ke - všemu – jak sláma z děravých bot čouhá Hejdukův viditelný střet zájmů…

Byť jsem letitým podporovatelem naprosto oprávněných snah získat pro Turnov zpět sídlo tradičního okresu (usiloval jsem o to už od roku 1989 i za totality), dlužno podtrhnout, že tu zprávu na titulní straně „Liberecké přílohy“ MfD je třeba číst jak uvedeno výše.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena