MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Námitky ke konceptu turnovského regulačního plánu – Centrum města Turnova

XXX

Občanské sdružení pro ochranu obytných zón města Turnova v rámci svých aktivit zadalo expertní posouzení návrhu dopravního řešení Konceptu. Posudek, vypracovaný Ing. Milanem Strnadem 21. 3. 2005, je součástí námitek vůči Regulačnímu plánu Turnova.

Navrhovaná řešení představují zvýšení dopravní zátěže uvnitř smíšené a obytné zástavby, zejména v okolí škol a sportovišť. To představuje riziko nadměrného vlivu hluku, emisí, prašnosti, popř. vibrací. Jižní částí průtahu denně projde velké množství pěších, zejména školní mládeže a studentů. Zvýšení dopravy po této trase výrazně ohrozí jejich bezpečnost. Zřízení vnitřního městského okruhu supluje mimo jiné i chybějící průtah městem ve směru na Semily a Lomnici nad Popelkou, okruh sám je vázaný na neschválenou variantu komunikace R35, jejíž realizace není v krátkodobém horizontu reálná. Nejprve je nutno řešit dopravní situaci komplexně a až poté rozpracovat detailní řešení dopravy v centru Turnova.

Jednotlivé konkrétní body Námitek, společně s přiloženým posudkem ing. Strnada a podpisovým archem občanů ztotožňujících se s Námitkami vypracovanými paní Vřešťálovou a pány Hockem, Tomáškem a Veselým, byly předány Odboru rozvoje města Turnov.

Představa starosty Hejduka a dalších zadavatelů Regulačního plánu jsou pro řadu občanů žijících v centru města nepřijatelné. Navíc zde jde o střet zájmů ing. Hejduka jako starosty a zároveň spolumajitele pozemků. Svědčí o tom mimo jiné jeho požadavek zpracovateli plánu aby změnil původní koncepci a na místo drobných staveb v areálu Koňského trhu zde naplánoval výstavbu supermarketu (o kterém starosta s investory již předběžně jednal). Informaci o změně koncepce na základě požadavku „majitelů pozemků a města jako zadavatele“ uvedli v rozhovoru se zpracovatelem Regulačního plánu, Ing. arch. Jiřím Plašilem, březnové HOT v rubrice Dnes si povídáme na str. 21.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena