MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Proč tolik povyku pro nic

Josef Kunetka

Proč tolik povyku pro nic. V Hlasech a ohlasech Turnovska za duben 2005 i na veřejném zasedání zastupitelstva Turnova 31. 3. 2005 mají někteří zastupitelé k působnosti zákona 96/2005 vyhraněné názory, mnozí ho nepochopili, či nechtějí pochopit.

Rozšíření zákona 238/1992 o veřejné funkcionáře ve volených orgánech samospráv krajů, měst a obcí s rozšířenou pravomocí (ne tedy všech obcí) bylo nutností. Stalo se tak tedy zákonem 96/2005. V podstatě šlo o to, aby veřejní funkcionáři nejen v parlamentu a vládě, ale i ti "dole" si uvědomili, že mnohdy jsou "naštíru" s plněním zastupitelského slibu, že přímo i nepřímo jednají a rozhodují s výhodou pro sebe nebo "jiného". Veřejnost taková konání vnímala, upozorňovala na ně, stěžovala si, ale odpovědí na to bylo "koho jste si zvolili, toho tam máte a musíte to ono čtyřleté období vydržet". Veřejnost pochopila, že ani po volbách nedojde k nápravě, neboť vznikají různá koaliční - soudružná uskupení, která potom jednají a rozhodují z pozice moci, byť třeba jen s jednohlavou většinou. Veřejnost zcela ztratila kontrolu nad svými zvolenými zástupci. Výsledky hlasování v radě a zastupitelstvu jsou pouze "numerická", adresná - jmenovitá mocní nepřipustí a kontakty zastupitelů s občany jsou vlastně jen jednou za čtyři roky v předvolební kampani.

Občané již dávají najevo svoji nespokojenost ve volbách nízkou účastí a ti, co k posledním volbám do kraje šli, tak už nedali důvěru těm, kteří je zklamali. Tady lze připomenout konkrétní výsledky voleb do krajského zastupitelstva - totální propad starosty Hejduka (m.j. i předsedy Sdružení měst a obcí LK), místostarostky Maierové (m.j. i předsedkyně Sdružení měst a obcí Český ráj). Jak by asi dopadly takové předčasné volby do městského zastupitelstva v Turnově? Bylo by to zajímavé "referendum" o důvěře vedení radnice a vyřešily by se "střety zájmů".

Spoléhat na to, že se střety zájmů se sami zastupitelé dobrovolně vypořádají a odstoupí, tak to je asi málo pravděpodobné. Střety zájmů se staly u některých samozřejmostí a těžko budou zpytovat svědomí, kde a kdy v minulosti jednali bez upřednostnění zájmů města a jeho občanů a prosazovali své. Problém se střetem zájmů nemusí mít třeba nový ředitel 2. ZDŠ Mgr. Frič, který se dostal do funkce ředitele až po dvouletém působení v zastupitelstvu. Bude-li se jednat v zastupitelstvu o jeho zařízení, tak se třeba zdrží hlasování. Co však ti jiní veřejní funkcionáři na turnovské radnici. Např. uvolněný (snad až příliš) sám starosta Hejduk? Kolik už měl střetů zájmů od nástupu do uvolněné funkce v roce 1993 (systém odměn a výplata z "úspor" na státní dotaci...)? V archivech až po dnešek je toho víc než dost. Vždyť ze zákona nejde jen o nějaká daňová a majetková přiznání, ale také o činnost zastupitele a vliv jeho jednání a rozhodování v samosprávných orgánech města (vč. komisí). Jde především o svědomité hájení zájmů města a jeho občanů a ne o přímé a nepřímé výhody pro sebe. Se střety zájmů a nedůsledným plněním slibu se setkali v minulosti i jiní zastupitelé. Mělo by být na kontrolních mechanismech města, aby se tím zabývaly. To je v podstatě nerealizovatelné. Takový kontrolní výbor zastupitelstva města je dlouhodobě nekompletní a vedením radnice i přehlížený. To je zřejmě záměr představitele radnice, neboť pro obsazení výboru si starosta osvojil "kádrovací" způsoby. Na veřejném zasedání 31. 3. 2005 opět sám osobně "vykádroval" dva kandidáty (O. Grunda, P. Dvořáka - podobně už v lednu 1999 zastupitele J. Kunetku). Starosta Hejduk má zřejmě stále své utkvělé představy o tom, že v kontrolním výboru může pracovat jen pro něho dostatečně loajální občan (např. pro přezkumy hospodaření města za roky 2001 - 2 podepsal smlouvu s bývalou vedoucí finančního odboru MÚ).

V publikaci Ohlasů je zajímavý názor i člena zastupitelstva města dr. F. Pelce (poslance PS PČR). On sám už v roce 2002 věděl, že s mandátem do PS by bylo neslučitelné být i ředitelem SCHKO ČR, jednal tedy jako veřejný funkcionář a politik. Byl si dobře vědom toho, že střetu zájmů se musí vyvarovat i ti "malí" politici a veřejní funkcionáři na úrovni zastupitelstev měst a obcí. Pozastavil se totiž nad "střetem zájmů" v lednu 1999 zastupitele města Turnova, kdy zastupitel a současně ředitel st. školy sám si požádal zastupitelstvo o odpis 2 milionového dluhu na nájemném a sám si ho musel svým 14. hlasem schválit!!!

Ve volených orgánech měst a obcí, kde se každý zná s každým, tak žádný střet zájmů nelze ututlat -dříve nebo později se odhalí. Tady je na každém zastupiteli, zda najde dostatek odvahy a sám pro sebe takové případy vyřeší, zda to učiní bez pohoršení nad tím, kdo se nenechá zastrašit a kdo to zveřejní. Každý veřejný funkcionář - radní či zastupitel - musí sám mít své svědomí a důsledně plnit slib a zákon o obcích a potom vlastně nepotřebuje žádný zákon o střetu zájmů. Pokud jde do politiky už s myšlenkou, aby z ní měl výhody pro sebe a jiné (někdy i existenční), tak je to nemorální a v případě, že tak učinil, ať raději odstoupí.

Spoléhat na to, že se střety zájmů se sami zastupitelé dobrovolně vypořádají a odstoupí, tak to je asi málo pravděpodobné.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena