MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Výzva zastupitelům

Pavel Dvořák

Vážení zastupitelé, upozorňuji vás na to, že starosta ing. M. Hejduk se nemůže výkonu své funkce náležitě věnovat, neboť je současně členem dozorčí rady Technických služeb Turnov a dozorčí rady Městské sportovní Turnov s.r.o., jednatelem a společníkem firmy Periscope, starostou Sokola Turnov a předsedou Sdružení obcí Libereckého kraje (VHS a kdoví čeho ještě). Vlivem tohoto zaneprázdnění došlo k celé řadě pochybení a nezákonných kroků, které sám inicioval a nebo proti nim nezasáhl.

Velmi závažným prohřeškem je to např. vydávání územních rozhodnutí na území centra města, kde ještě není Regulační plán schválen, konkrétně jde o územní rozhodnutí č.j. SÚ/1757/328/A/2004/Hoz ze dne 10.3.2005. Přestože má být taková výjimka schválena zastupitelstvem, starosta ji nechal schválit pouze radou, protože zřejmě nezná jednací řád.

Dalším prohřeškem je vyvíjení nátlaku na občany, kteří vlastní nemovitosti, dotčené Regulačním plánem, aby je prodali za cenově zcela nevýhodných podmínek, jinak že jim budou nemovitosti vyvlastněny. To je zřejmý pokus uvést tyto občany v omyl nepravdivou informací za účelem nějakého prospěchu. V současné době lze za určitých podmínek vyvlastnit nemovitost pouze v případě stavby mimořádné důležitosti, jako je např. dálnice nebo rychlostní silnice první třídy. Ani připravovaná novela zákona, která nejspíš neprojde, tuto specifikaci nerozšiřuje. Jsou podchyceny dva případy takového nátlaku, a to vůči paní Nesvadbové (na projednávání RP dne 28.2. t.r.) a vůči ing. Aleši Svobodovi (k dispozici korespondence).

Vyzývám proto zastupitele, aby zvážili, zda ing. Milan Hejduk vykonává funkci starosty správně a zodpovědně a zda důstojně reprezentuje město Turnov, a aby ho z funkce starosty odvolali.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena