MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Podvod na občanech

Staša Turnovcová

REGULAČNÍ PLÁN je podvodem na občanech TURNOVA

1) na těch, kteří se nezajímají o soud města, politika starosty je už dávno odradila zajímat se o cokoliv; 2) na občanech, kteří se zajímají o osud města, ale regulačnímu plánu nerozumí, je pro ně zašifrován pro ně neznámými čísly a novými neznámými objekty; 3) na občanech, kteří se zajímají o osud města, regulačnímu plánu rozumí, ale město a starosta je zastrašuje výhružkami; 4) na občanech, kteří se zajímají o osud města, pochopili podvodný záměr starosty a žádají o jeho zrušení.

S úmrtím mecenáše p. Horáčka skončil příliv financí na investiční akce organizované starostou. Starosta ale investiční akce potřebuje „politicky“ pro upevňování své pozice i „finančně“. Městská pokladna je prázdná a zdroje nejsou na obzoru. Starosta vymýšlí „ďábelský“ plán v podobě REGULAČNÍHO PLÁNU. Regulační plán mu přinese nejen výhodný soukromý prodej pozemků přímo investorům hypermarketu. Ale hlavně potřebnou stavební činnost, kterou bude organizovat. Za pakatel vykoupené a vyvlastněné pozemky od okradených občanů Turnova nabídne bohatým investorům za maximální ceny, nebo za převedení investic na financování jeho „nové dopravní kostry“.

Regulační plán je podvodem na občanech Turnova a lze jej označit za soukromou akci starosty. Pokud bude schválen přinese městu velké problémy.

Zadání regulačního plánu a jeho prosazování je v rozporu se zájmy občanů tohoto města. Zvláště pokusy o zastrašování a vyvlastňování pozemků jsou zneužíváním pravomoci veřejného činitele. Proto apeluji podobně jako Pavel Dvořák na zastupitele:

Zastupitelé, občané města nikomu z Vás nedali mandát, abyste komunistickým způsobem tak negativně zasáhli do jejich životů, do jejich vlastnických práv a vztahu k rodnému městu.

Žádáme Vás, abyste odvolali starostu, protože míra skutků, kterými občany města poškodil, se navršila regulačním plánem. V něm ohrožuje občany vyvlastňováním jejich majetku, poškozením majetku hrozícími povodněmi. Nejen že neřeší dopravní situaci ve městě, naopak ji ještě zatěžuje. Paradoxně ještě více zhorší kvalitu ovzduší v Turnově, která patří podle posledních měření k nejhorším v republice.

Regulační plán měl vyjít z potřeb občanů, a ne z přání starosty a radnice. Veškeré návrhy a změny měly být projednány s občany formou místního referenda. I na základní návrh architektonického řešení mělo být vyhlášeno výběrové řízení.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena