MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Turnovské elegie

Pavel Dvořák

V Turnově jsem se narodil a maturoval. Pak mě studium a zaměstnání zaválo do Prahy. Po čtyřiceti letech jsem se do rodného města vrátil, abych si v srdci Českého ráje a jeho krásném okolí užil pár let na penzi.

Když jsem zjistil, co se tu už provedlo (Střelnice, koupaliště) a co se zde ještě chystá, nevěřil jsem vlastním očím a byl jsem postaven před dilema, zda bude lépe zemřít dříve, než se naplánované hrůzy budou realizovat, nebo naopak se toho dožít ve zdraví, abych mohl pachatele tohoto urbanistického a ekologického zločinu pohnat k zodpovědnosti.

Dlouholetá spolupráce naší firmy na projektech pro železniční dopravu, prognostické studie, práce na úkolech základního výzkumu a úkolech souvisejících se životním prostředím a vedle toho asi desetiletá činnost v kontrolní a finanční komisi mě, myslím, opravňují k vyřčení soudů dosti přísných.

Jak se dá charakterizovat přístup vrcholných orgánů našeho města k plánování jeho rozvoje? Velikášství, autokracie, arogance, chamtivost, zaslepenost, neprofesionalita, manipulace, účelovost, omezenost. Právě tak jako u bývalých komunistických mocipánů.

K dopravní situaci. Umístění dalších dvou supermarketů do centra bude znamenat velké zvýšení hustoty dopravy, protože se sem bude zajíždět i z okolních obcí. Vybudování vnitřního okruhu a systém jednosměrek to nebude významně kompenzovat, protože se tím velmi prodlouží jízdní dráhy a řidiči budou v jednosměrkách bloudit (znám to z Prahy), takže stoupne množství exhalací. Navíc v obou okruzích jsou úseky se značným stoupáním, kdo jel v zimě ulicí Jana Palacha nebo Markovou, ví o tom své. Podobné obveselení poskytne v zimě řidičům i Hejdukův tobogán (pardon, estakáda přes luka, náhon a kolem stadionu do Žižkovy).V současnosti je zřejmě většina jízd místních, např. Sobotecká - Žižkova. Dopravní průzkum by se musel dělat jinak, než pouhým počítáním vozidel, a to na základě dotazu u každého vozidla na trasu jízdy, což se jinde obvykle dělá. Jedině tak lze stanovit dopravní toky.

V současnosti plynulost dopravy narušují (často nevhodně umístěné) přechody. Tady nepomůže nic jiného, než podchody. Nebo naopak tunel pro vozidla. Bylo by to drahé, technicky náročné, spojené s mnoha problémy, ale s jasným výsledkem, perspektivní. Ve spojení s podzemními garážemi a možností zásobování obchodů „zespoda“. Tranzitní dopravu odvést vnějším okruhem, již navrhovaným přemostěním údolí Jizery např. v Dolánkách.

Kromě toho musíme vzít v úvahu další faktory. Bude-li se společnost rozvíjet dosavadním expanzivním a exploatačním způsobem, dojde během několika desítek let k populační a ekologické katastrofě. Současné prognózy mluví o padesáti letech. Zvyšuje se výskyt smrtelných civilizačních nemocí, příčinou je sedavý způsob zaměstnání, nedostatek pohybu, pro vše se jezdí auty. Stresy, nesprávný odpočinkový a relaxační režim (u televize apod.), zhoršená kvalita životního prostředí (prach, exhalace). Velká koncentrace obyvatel přináší řadu negativních psychologických vlivů, zvyšuje se agresivita a kriminalita. Chceme-li přežít, musíme už teď začít zvolna ovlivňovat návyky obyvatel, aby postupně začali způsob života měnit. Pokud se někdo domnívá, že smyslem života je trávit víkendy v hypermarketech, pak si svůj ortel podepisuje sám.

Dalšího snížení hustoty dopravy se dosáhne zavedením individualizované hromadné dopravy (zkušební provoz byl již před 25 lety v okolí Hanoveru ve městě velikosti Turnova). Spočívá to v tom, že se na trať nasazují vozy podle okamžitého počtu cestujících (autobusy, mikrobusy, větší osobní vozy), jejichž trasa se průběžně optimalizuje. Při značné úspoře pohonných hmot se přitom dosáhne toho, že se na zastávce nemusí nikdy čekat déle než 10 minut, a naopak odpadnou jízdy prázdného vozu. V noci kombinováno s taxíky. Vše řízeno počítačovou sítí.

Pro individuální jízdy pomůže navigační systém, který se ve vyspělých evropských státech už do nových vozů montuje (zkouší se např. v Paříži). Palubní počítač ve voze dostává z centrálního automatizovaného dispečinku informace o dopravním zatížení jednotlivých komunikací a optimalizuje trasu, kterou se v daný okamžik můžeme dostat k cíli. Ke stanovení polohy vozu se používá buď systému GSM nebo vně města družicového. Přímo ve voze můžeme získat další množství informací, např. o volných ubytovacích kapacitách, takže se zmenší počet zbytečných jízd.

Další zmenšení počtu jízd se dosáhne zavedením dodávkových služeb pro běžné (zpravidla opakované) nákupy. Kromě toho již současné počítačové sítě (internet) umožňují vykonávat řadu profesních činností na dálku, takže odpadá nutnost denního dojíždění do zaměstnání (kancelářské a projekční práce, objednávky, skladová evidence, účetnictví apod.).

Kdyby si někdo ze zpracovatelů Regulačního plánu dal vypracovat detailní futurologickou studii (arch. Plašil ani neví, co to je), jejíž částí by mohly být výše naznačené možnosti řešení dopravní situace, nemuseli bychom být svědky trapného kouzlení s čísly, jak nám na projednávání RP v pondělí 28.2. předvedla firma CityPlan a SAUL. O Odboru rozvoje města nemluvě. Právě tak se zapomnělo na základní studii geologickou, ze které by bylo jasné, proč se nám tu a tam něco sesuje.

Pokud by se realizovala rekonstrukce města podle současného RP, budou příští generace (budou-li nějaké) řešit problém, jak to zase všechno předělat. Viz dálnici kolem pražského musea. A kdo to zaplatí? My všichni, když jsme si zvolili takové zastupitele, jaké teď máme.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena