MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

K „benzínce“ u Modré hvězdy v centru Turnova
a k rozhodnutí soudu

Tržní mechanismus a orgány státní správy "rozhodly" s konečnou platností, že benzínka se musí a může dostavět. Stavebník prý prokázal, že stavba je ve "veřejném zájmu". Benzínka v dané lokalitě prý nikoho neohrozí, nově vzniklá dopravní situace nikoho neomezí, bude plynulá, bezpečná a tudíž nejsou nutná jakákoli dopravní řešení. Námitky, že benzínka zhorší smogovou situaci a zhorší životní podmínky, byly označeny státními orgány za hypotetické. S námitkami, že stavba nepatři do 2. pásma ochrany vodního zdroje se příslušné orgány raději nezabývaly vůbec. K dodatečnému stavebnímu povolení orgány statní správy vyloučily ze správních řízení všechny "odpůrce stavby", včetně vlastníků sousedních nemovitostí! Zamítly petice, i dostatečně fundovanou stížnost. Rozhodovací a povolovací moc zůstala potom už jen v rukou byrokratů a vydávala "kladná" stanoviska. Úředně tvrdí, že "veřejný zájem" není zákonem definován a že tudíž lze bez ostychu upřednostňovat jakýkoli zájem soukromý. Nyní tedy zbývá už jen doufat, že město Turnov s touto benzínkou nedopadne jednou jako holandské město Enschede se skladem petard, či jako španělské město poblíž Valencie (tam továrna na petardy dostala "výjimečnost", nemusela být 3,5 km od zástavby, ale jen v dosahu 900 metrů). Dnes občané obou postižených měst (včetně starosty Enschede) se diví, kdo to mohl povolit. U nás v Turnově si můžeme klást otázku, kdy povolovací, rozhodovací a odvolací "ouřady" se začnou divit nad svým rozhodováním. Mnozí občané se diví už delší dobu. Tak už to však ale bývá ve společnosti, kde pojem "Veřejný zájem" úřady a veřejní činitelé nevnímají. Zbývá jen konstatovat, že byrokracie nikdy nezpůsobí tolik dobra, kolik způsobí zla její důsledky. Turnovský případ benzínky u Modré hvězdy je důkazem, že nová byrokracie (s výrazným a dostatečně účinným tržním mechanizmem) má v otevřené občanské společnosti zelenou a je schopna "převálcovat" všechno možné i nemožné.

V Turnově dne 30. května 2000 za několik set „odpůrců stavby“ a za vlastníky sousedních nemovitostí Josef Kunetka, člen městského zastupitelstva v Turnově.

Josef Kunetka
30. května 2000


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena