MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Květnový program turnovských zastupitelů byl bohatý

Došlo k rozšíření povodňové komise i velké diskusi o osudu koupaliště v Dolánkách. Vyjádřili se i k záměru zapsat CHKO Český ráj do památek UNESCO.

Přestože deset poslanců na veřejné schůzi květnového městského zastupitelstva v závěru tohoto týdne chybělo, projednali ostatní řadu důležitých bodů. Zřejmě největším překvapením pro přítomnou veřejnost však byla skutečnost, že v úvodu odmítli návrh zaprotokolování výsledků, jak kdo u jednotlivých návrhů hlasoval.

Změny v povodňové komisi

Po finančních otázkách, kdy poslanci odsouhlasili střednědobý úvěr ve výši 23 miliónů korun od Čs. spořitelny, přišla na program záležitost nedávných povodní. Vedoucí zdejšího střediska Povodí Labe Zdeněk Šupík konstatoval, že v této oblasti rozvodněná Jizera napáchala škody zhruba za 130 miliónů a Povodí se bude zabývat možnostmi regulace toku. Spoluautorka petice postižených občanů zaslané turnovské radnici Věra Musílková vyjádřila přesvědčení, že konečně dojde k úpravám povodí, které navrhovali už před dvaceti lety. Zastupitelé v souvislosti s dalšími opatřeními navrhli, aby autoři petice byli jmenováni do povodňové komise a ta se na jejich doporučení scházela pravidelně každý měsíc. Jedině tak může řešit preventivní opatření. Další poměrně dlouhá diskuse se rozvinula okolo situace městského koupaliště. To už není po několik let v provozu a hloubka dvou prázdných bazénů je nebezpečná. Starostův návrh na zavezení hlínou a odstranění betonových stěn poslanci nepřijali, pro oplocení však rovněž hlasovala menšina. Uznali, že v době, kdy se připravuje výstavba areálu v Maškově zahradě, nebude mít město další peníze na rekonstrukci letoviska v Dolánkách. Přesto zde chtějí ponechat dětské brouzdaliště se sprchami, občerstvením a upravit okolní prostranství. O technickém způsobu zajištění bazénů bude jednat nejbližší městská rada.

Český ráj v seznamu UNESCO?

Zřejmě nejvíce byli zastupitelé překvapeni informací místostarostky Hany Maierové, která jim vysvětlila záměr zapsání Chráněné krajinné oblasti Český ráj do Seznamu světového dědictví UNESCO. Podle předkladatelů návrhu se jedná o vysoce prestižní záležitost, kterou podporují i představitelé obcí a měst nedávno vzniklého Sdružení Český ráj.

Otakar Grund
Krkonošské noviny, 27. května 2000 (6. strana)


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena