MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Rozhodnutí stavět Střelnici …

Ivan Turnovec

O tom, že kulturní stánek město Turnov potřebuje, a časem si jej postaví, není pochyb. Nicméně pokud ten, kdo je zodpovědný za likvidaci původní Střelnice, bez ohledu, že mělo dojít pouze k její rekonstrukci, začne s podobnou výzvou, je to více než podezřelé. Popularita malého generalisima klesá, a tak by přišlo vhod něco viditelného do konce volebního období. Nesmyslná snaha získat peníze od EU nevyšla. Proto starosta tvrdí: Financujme stavbu převážně ze svého, a to formou nasměrováním investičních prostředků z jiných oblastí a úsporami běžných výdajů v rozpočtu. Tvrdí, že: Ten návrh nemá chybu. … Zatím to vidím tak, že opravdu bude rozhodovat odvaha.

Pan starosta řadu let hospodařil (rozhazoval) bez obav z finančního krytí. Různými dotacemi si zajišťoval popularitu a volební hlasy. Nikdy nehospodařil šetrně. Zadluženost, ať už přímá, nebo skrytá v podobě nemožnosti řešit bolavé městské problémy (kterými je protipovodňová ochrana, oprava vozovek ve městě, oprava kanalizace, a teď už i ochrana proti sesuvům) jej nezajímá. Po něm ať přijde potopa. Tíhu by nesla příští zastupitelstva.

Navíc, pokud by to myslel s úsporami běžných výdajů vážně, tak už dávno je Městský úřad podstatně štíhlejší nejen na odborech, ale i ve vedení. Dva místostarostové jsou zbyteční, stačil by jen ten který je schopen hlídat finance.

O odvaze zastupitelů vytvořit potřebnou velkou věc pro budoucí generace, nemusí pan starosta pochybovat. V některém z příštích volebních období, bez něho, se Střelnice určitě postaví. Nyní jde spíš o zodpovědnost. Prioritami jsou akce (na některé problémy jsem upozornil), které sice nebudou tolik jako Střelnice vidět, ale jejich důležitost je vyšší. Ostatně zdá se, že zastupitelé (viz jejich vyjádření v anketě HOT) si svou zodpovědnost uvědomují. Osobně doufám, že ani demagogie s odvoláváním se na to čemu starosta říká „mírná zelená“ neovlivní rozhodování zastupitelů o starostově návrhu.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena