MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

K řešení přípomínek k Regulačnímu plánu

Ivan Turnovec

Dopis paní Ing. Kateřině Koškové

Paní inženýrko, obracím se na Vás s žádostí, abyste mi uvedla 22 jmen členů komise projednávající připomínky občanů k Regulačnímu plánu č. 3 – centrum města Turnova. Potřebuji s každým z nich promluvit, abych se ujistil o jejich kvalifikovaném přístupu k řešení připomínek i k tomu jaký je jejich osobní podíl na sestavení pro mne nepochopitelného jednoznačného Regulačního plánu bez alternativních řešení.

Vy jste dělala zápis z jednání 6. a 11. května – a můžete proto uvést turnovskou definici veřejně prospěšných staveb, protože je pro mne nepochopitené, že se Regulačním plánem pokouší turnovská radnice nezákonně prolomit práva vlastnická.

Jste informována o tom, že turnovský Regulační plán byl již napaden prvními trestními oznámeními. Je totiž nepochopitelné, že si pár lidí dovolí rozhodovat bez ohledu na majitele pozemku a objektů. Zajímala by mne proto také osobní zodpovědnost jednotlivých členů komise (ať už se na sestavování RP podíleli úkolováním architekta, nebo nikoli) za vyjádření k připomínkám občanů.

Děkuji za rychlou odpověď a jsem s pozdravem


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena