MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Starostovy investiční starosti

xxx

Politickou morálku - nejen „nahoře", ale i u přizpůsobivých komunálních politiků - válcuje byznys a lobbismus. Skutečně nezávislých politiků ubývá, naopak kariéristů a všehoschopných přibývá. Mocní se stávají mocnějšími, obklopují se loajálními a existenčně závislými lokaji, společně utužují chorobné velikášství, intrikaří....

Na čem lze připomenout absenci morálky v turnovské radniční politice a při správě věcí veřejných?

Kdo v posledních deseti letech sleduje „manažerské" aktivity veřejného funkcionáře M. Hejduka (1993-1998 ve funkci místostarosty, od 1998 starosty), tak zná jeho politikaření a zvláště i jeho poslední „plány rozvoje" našeho města a Turnovska. Kdo letos byl na veřejném projednávání regulačního plánu centra (28.2.05) a kdo z posledních dnů zná starostovo nesmírné úsilí urychlení stavby supermarketu na Koňském Trhu (viz jím samým zpracovaný písemný požadavek o výjimku ze stavební uzávěry — podklad pro veřejné zasedání zastupitelstva 28.4.05 zasedání), tak ví dobře, o co se starostovi jedná:

Starosta potřebuje naplnit ihned dříve proběhlé „ústní dohody" s bohatým investorem OČ. Starosta tvrdí, že v dohodách byly vždy obě strany ve shodě a že jsou pozitivní v mnoha směrech ke prospěchu obou stran !!!!!!!!

Starosta potřebuje realizací OČ cenově zatraktivnit své pozemky na Koňském Trhu (nehodlá „prodělat milion"). Rozhodnout o zrušení stavební uzávěry měla rada města z pověření ZM (v RM má 5 hlasů jistých). V ZM dne 28.4.05 však se svým návrhem usnesení neuspěl:

Pro hlasovali: ODS - Pekař - místostarosta a radní; Haken - radní; Frič - radní; Sekanina - radní; Špetlík; Mikl; NB - Maierová - místostarostka a radní; Hrubý - radní; Bárta; Zikuda; US - Berndt; a KSČM - Boháč

Proti hlasovali:VPM - Jansa; Kunetka; Mastník; Ulrich Jan; Ulrich Josef; ODA - Jarolímek - radní; KDU ČSL - Mašek; NB - Tomsa

Hlasování se zdrželi: KSČM Boháč; Svobodová; NEZÁVISLÍ Eckert; Kordová; NB Tomášek a Hejduk (sám zpracovatel podkladu, když zjistil, že jeho návrh neprojde!!)


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena