MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Lži turnovského starosty

redakce

Starosta Turnova na dubnovém zasedání zastupitelů opět lhal poté, co přečetla Anastázie Turnovcová (Tomsová) své vyjádření k regulačnímu plánu a snaze starosty prosadit výjimku pro výstavbu hypermarketu v zátopovém území na Koňském trhu. Na její apel na zastupitele, aby starostu odvolali, reagoval nepravdivým tvrzením o tom, že paní Turnovcová dělala již dříve petici proti marketu Plus a že znovu napadá budování levného prodejního centra. Jde o účelovou nepravdu, kterou tvrdil opakovaně již dříve. Dovolím si proto na tomto místě tvrdit, že starosta Turnova ing. Milan Hejduk účelově lže.

Vše začalo již v roce 1998, kdy se na tiskové konferenci ing. Hejduk vyjádřil k výstavbě supermarketu v Turnově. V celostátních denících Zemské noviny a Dnes bylo ve dnech 4. a 5. září uvedeno jeho nepravdivé tvrzení, že je "v Turnově neuvěřitelně předražené zboží", protože "Obchodníci v Turnově totiž vytáhly ceny nahoru a drží pospolu, což je třeba změnit". Tato nepravdivá slova byla důvodem proč se ohradila, společně s dalšími obchodníky Anastázie Turnovcová, a proč byla na základě podpisové akce obchodníků od tehdy místostarosty ing. Hejduka požadována veřejná omluva.

K omluvě nedošlo, ale naopak nevybíravým způsobem byla v rámci předvolební komunální kampaně paní Turnovcová napadena turnovskou televizí. Veřejnost byla záměrně nepravdivě o věci informována jako o petici proti supermarketu a snaze zabránit jeho výstavbě. K výpadům ze strany pana starosty i jeho mediálního mecenáše pana Brunclíka došlo opakovaně a bylo toho využito v místostarostův prospěch. Přes veškerou snahu poškozené nebylo možno prezentovat turnovské veřejnosti pravdu o této mediální dezinformaci.

Nepravda o petici proti supermarketu a rodině Turnovcových jako jejím organizátoru byla opakován tolikrát, že tomu někteří občané uvěřili. Diváci RTT si možná ještě vzpomenou na to jak to reportér Brunclík prezentoval v jednom ze svých televizních bloků, kdy paní Turnovcovou obtěžoval přes její opakované protesty.

Ve snaze seznámit veřejnost se svým problémem s dostatečnými listinnými důkazy využila paní Turnovcová zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb., a požádala MěÚ Turnov o kopii petice proti supermarketům, kterou měla dle opakovaných veřejných prohlášení JUDr. Brunclíka a Ing. Hejduka podat na podzim v roce 1998.

Obdržela pouze fotokopii dopisu, kterým byl ing. Hejduk žádán o omluvu (z dopisu cituji: "Přečetli jsme si v Zemských novinách dne 4. září 1998 a následně v MF Dnes dne 5. září Váš názor na nás občany - obchodníky v Turnově, jímž obecně na veřejné mínění tím, že znevažujete naše postavení solidních obchodníků a přímo nabádáte občany, aby si na nás dali pozor, jako na potencionální zloděje. Podle Vašich slov námi neuvěřitelně předražené zboží, nutí naše spoluobčany k tomu, aby se vyhýbali našim obchodům a to obchodům s jakýmkoliv zbožím a orientovali se na nákupy v jiných městech. Jelikož jste svůj proslov vůči nám všem níže podepsaným obchodníkům z Turnova učinil prostřednictvím tisku, i zneužitím regionální televize, žádáme Vás takto abyste se nám stejným způsobem omluvil."

Dále byly předány dva listy kopie s podpisy obchodníků. Přiložena byla i kopie dopisu obchodníkům, který zaslal ing. Hejduk. V tomto dopise nejen že nebyla omluva, i když zde bylo uvedeno: "novináři logicky pro svůj článek vybrali jen některé myšlenky", ale i zde autor demagogicky uvádí: "Musím tedy s politováním konstatovat, že Vám nebyly organizátorkou petice řečeny správné a dostatečné informace. Byli jste dle mého názoru spíše využiti jako nástroj volební kampaně určitých osob v letošních komunálních volbách."

Argumenty ing. Hejduka byly účelové a sloužily pro jeho osobní volební kampaň. Ostatně v průvodním dopise, spolu s kopiemi, pověřený pracovník MÚ správně uvedl že jde o dokumenty: "ve věci pomluvy a poškození všech slušných turnovských obchodníků na cti". Víc snad není třeba vysvětlovat.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena