MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Kdo je Pavel Dvořák

redakce

Narodil se 6.12.1943 v Turnově. Otec byl známý zubař, matka pracovala doma pro ŽBS, pocházela z rodu živnostníků a sedláků s několikasetletou tradicí písmáků. V r. 1962 maturoval s vyznamenáním, mimo školu působil v divadélku Kompas a v technickém kroužku (2. cena v STTM). Koho by zajímalo, jak si ve škole i mimo ni vedl, nechť se zeptá např. prof. Jaromíra Horáčka, Luďka Rejhy a mnohých dalších.

Ve studiu pokračoval na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Poděbradech a pak v Praze, v Turnově jsem se stále účastnil akcí divadélka Kompas. V r. 1967 byl zraněn příslušníkem SNB při demonstraci studentů na Strahově, následky si vyžádaly delší hospitalizaci a déletrvající zdravotní potíže, naštěstí včetně zproštění od vojenské služby. Viz pořad Ostravské TV Osudové okamžiky - Strahov 1967. Podal stížnost na MV, která byla uznána. Ale po okupaci Československa v r. 1968 byl spolu s ostatními účastníky demonstrace ze školy vyloučen, ač již pracoval na diplomové práci.

Nastoupil v Praze do Výzkumného ústavu sdělovací techniky, v oddělení syntézy a analýzy řeči. Pracoval na úkolech základního výzkumu i technických aplikacích. Protože mu k postupu chybělo dokončené odborné vzdělání, studoval při zaměstnání na Průmyslové škole automatizační. V r. 1977 krátce před maturitou byl zatčen pro šíření Charty 77, ale naštěstí (díky JUDr. Taušovi) byl propuštěn a maturitu s vyznamenáním složil. Ve VÚST pak (přes své politické postoje, které nikdy nezakrýval) dosáhl atestace II. stupně (odpovídající zařazení CSc.) pro úspěšné vyřešení mnoha úkolů, velké množství odborných publikací, přednášek, článků, patentů, realizovaných zlepšovacích návrhů, prognostickou činnost pro MP, spolupráci s komisí pro atomovou energii atd., popularizaci vědy v rozhlase (Meteor) a TV. Jako konzultant měl na starosti několik diplomantů z ČVUT FEL. Byl vyhodnocen i jako nejlepší zlepšovatel. Kromě toho tam vedl dramatický kroužek. Příležitostně pracoval i jako soudní znalec v oboru elektroniky.

V osmdesátých letech byl stále sledován agenty StB, měl odposlouchávaný telefon, a současně byl přemlouván ke spolupráci, což ovšem striktně a nevybíravými slovy odmítl. (Později v archívu MV zjistil, že byl veden jako osoba nepřátelská.) V r. 1986 přešel do Výzkumného ústavu zvukové, obrazové a reprodukční techniky, kde jsem mimo jiné pracoval na úkolech pro ochranu přírody (získávání a vyhodnocování leteckých snímků poškozených lesů) a na aplikacích výpočetní techniky v informačních systémech. Na jaře v r. 1989 spolu s několika kolegy podepsal petici za propuštění Václava Havla, ale z toho už byla pouze drobná nepříjemnost. Po 17. listopadu 1989 pomáhal zprostředkovat právní pomoc postiženým studentům z ČVUT atd.

Po r. 1990 se ústav rozpadl, a proto se podílel na založení počítačové firmy H&S. V r. 1991 s bývalým kolegou z VÚST založil firmu Mikrovox, která vytvořila, dodává a spravuje vlastní informační systém pro cestující, zejména pro České dráhy. Systém pracuje do dnešního dne asi na více než 60 nádražích (např. v Praze na hlavním nádraží a také v Turnově). Firma také spolupracuje se SÚDOP a GŘ Českých drah na projektech pro železniční dopravu (koridor), několikrát vystavovala na MVB. Kromě toho se Pavel Dvořák podílel na aplikacích výpočetní techniky na Nejvyšším soudu, Ministerstvu spravedlnosti a na Úřadu vlády ČR.

Mezi lety 1991 do r. 2002 působil v Horoměřicích (u Prahy) v kontrolní a finanční komisi OÚ, a kandidoval jako člen DEU za Demokratické sdružení (ODA, KDU-ČSL a DEU). V kontrolní komisi tam bylo jen velmi málo práce, protože přístup pracovníků OÚ, i volených zástupců, k občanům byl mimořádně příkladný. Informace o tomto působení může podat např. vedoucí komise Doc. RNDr. Ing. J. Polák, CSc.

V r. 2001 v Turnově (Konělupy) zakoupil malý domek a provedl jeho rekonstrukci, v r. 2002 se do Turnova přestěhoval. Obnovil kontakty s bývalými členy divadélka Kompas (setkání členů u příležitosti 80. narozenin prof. Jaromíra Horáčka) a podílel se na hudební spolupráci v poetických pořadech Na Sboře. Od dubna 2005 je v důchodu, v další dosti náročné práci mu brání zdravotní důvody (civilizační choroby).

Pokud by někoho zajímaly jeho zájmy a záliby, tak jsou dost široké, většinou s aktivním přístupem. Literatura (klasika, i detektivní a sci-fi), poezie, hudba (jazz, rock, beat, folk, country), elektronika (i konstrukce elektr. hudeb. nástrojů), zvuk, počítače (konstrukce, programování v C a Linux). Příroda a její ochrana, turistika, jezdectví (měl 16 let vlastního koně, anglického polokrevníka, který se dožil rekordních 30 let). Je lokální patriot, Turnov a Český ráj jsou mu domovem.

Všichni známí, přátelé, učitelé a kolegové ze zaměstnání jej znají jako člověka se smyslem pro spravedlnost, přitom mírného, slušného a snášenlivého. Ani ve škole, ani v zaměstnání nikdy s nikým neměl nějaký vyložený konflikt. Snaží se jednat otevřeně, věcně a logicky, s humorem a s nadhledem. Důrazněji jbyl nucen jednat pouze v případech, kdy se musel bránit proti nějaké zvůli, aroganci a nespravedlnosti (např. ze strany bývalé StB). Klidným jej nenechává šlendriján v rodném městě, a proto se angažuje.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena