MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Další připomínky k Regulačnímu plánu města Turnova

Pavel Dvořák

1. RP č.3 nezlepší život ve městě, je účelový, je vypracován na základě požadavků zájmových podnikatelských skupin, starosta ing. Hejduk je v tom zainteresován, takže dochází ke střetu zájmů (viz novelu zákona). Týká se to hlavně komunikací, které jsou navrhovány tak, aby usnadnily přístup k zamýšleným supermarketům (Hypernova). Dělal někdo průzkum, zda si občané přejí mít další dva supermarkety? Už dnes je v ČR počet supermarketů na počet obyvatel mnohem větší, než v rozvinutých evropských státech. V poslední době u nás několik supermarketů zaniklo, protože jejich kapacita byla nadbytečná. Nutnost dojíždět k supermarketům osobními vozy zhorší dopravní situaci. Dále tím budou likvidovány drobné obchůdky, rozptýlené po městě, kam se za nákupem dá dojít pěšky. Řada lidí tím ztratí zaměstnání, a těžko ho budou hledat v supermarketech, kde jsou vesměs nedůstojné pracovní podmínky. Zatímco při individuální výstavbě musí hlavní architekt schválit každé okno a střechu, klidně připustí, aby se postavil „hangár“ Lidl, který vyloženě hyzdí město.

2. Ani Odbor rozvoje města, ani SAUL si nedal vypracovat futurologickou studii, zástupce SAULu (arch. Plašil?) ani neví, co to je. Díky tomu je RP č.3 navržen tak, že kdyby byl realizován dnes, dal by se považovat za průměrný a konvenční. Za 10 let už bude zastaralý, za 20 až 30 let nepoužitelný. Nezohledňuje se současný demografický vývoj a perspektivní světové trendy, nevím o hlukové studii a obecně o studii týkající se životního prostředí. Pokud by se měla společnost rozvíjet dosavadním expanzivním a exploatačním způsobem, došlo by za několik desítek let k populační a ekologické katastrofě. Je to patrné ze zvyšujícího se výskytu civilizačních smrtelných nemocí. Příčinou je sedavý způsob zaměstnání, nedostatek pohybu (pro vše se jezdí auty), stresy, nesprávný odpočinkový a relaxační režim, zhoršená kvalita životního prostředí, psychologické vlivy dané příliš velkou koncentrací obyvatel (zvyšující se agresivita) atd. Při rozvoji města je potřeba toto všechno uvažovat a zvolna usměrňovat návyky obyvatel, aby postupně způsob života začali měnit. K tomu se musí vytvořit podmínky. Upozorňuji na článek P. Charouska v HOT 3/2005, str. 2. Jak by mělo vypadat město, které bude ještě za 50 let splňovat naznačené podmínky, se ve světě ví. Ví se to i u nás. Neví to jen Odbor rozvoje a SAUL.

3. Naprosto se mi nelíbí nátlak, jaký je vyvíjen na majitele dotčených nemovitostí. Starosta v několika případech použil slovo „zábor“, lze to doložit. Snaží se majitele zastrašit, aby přistoupili na (často nevýhodný) prodej. Odbor rozvoje se v mnoha případech ani nesnažil tyto majitele informovat. Takový postup je přinejmenším neetický, nedemokratický a v podstatě nezákonný.

4. Protipovodňová opatření. Obecně se považuje za nejlepší protipovodňové opatření nechat vodu rozlít se do velké plochy. Navrhovaná řešení nepočítají s tím, že klimatické změny, patrné v posledních letech, mohou mít za následek opakované větší záplavy než Q100. Není jasné, zda při modelování byl použit model 2D nebo 3D. Jednotlivé části toku byly modelovány odděleně, takže se nepřihlíželo k interakcím a ke vzniku nejhorší situace (nahromadění ker a naplavených předmětů). Zrychlení průtoku bude mít za následek větší vymílání. Neuvažoval se vliv na železniční násep a železniční stavby na pravém břehu. Tato část RP č.3 představuje obecné ohrožení.

5. Modelování dopravní situace bylo provedeno přímo diletantsky. Kolik to stálo? Na základě údajů jakéhosi dopravního průzkumu se provedlo jakési modelování, přičemž se nezahrnula plánovaná zástavba Hruštice, provedla se jakási extrapolace, která ale vůbec nezahrnula psychologii řidičů a nezahrnula dnes ještě nejasné vymezení směrů v komunikacích. Navrženy šikany, síť jednosměrek, ve kterých budou auta bezcílně bloudit. Nevyřešena některá napojení (estakáda na ul. Žižkovu, která navíc bude v údolí Jizery kazit vzhled města). Místní obchvat centra nemůže přinést podstatné zlepšení, protože model nevzal v úvahu, že většina místních jízd je právě v centru. Vyloženě účelové zpracování. Kdyby si Odbor rozvoje nechal vypracovat futurologickou studii, objevil by tam perspektivní řešení. Pokud se doprava neodkloní úplně mimo město (např. přemostění v Dolánkách), nic se nevyřeší.

6. V době realizace už tu nebude ani současný starosta, ani členové rady, odboru města a zastupitelstvo. Ti noví se budou vymlouvat, že to oni neschválili, ale že je to závazné a že to jen musí realizovat. Kdo za to ponese zodpovědnost? Už teď bylo patrné alibistické přesouvání odpovědnosti mezi tvůrci RP. Kdo bude hradit škody, kdo bude financovat zpětné rekonstrukce (viz rušení dálnice kolem musea v Praze)?

7. Zpracování RP je vedeno tak, aby občané neměli prakticky možnost něco změnit. Je příkladně zmanipulované. Námitky se zamítnou, připomínky půjdou do koše. Většina občanů je toho názoru, že je stejně rozhodnuto předem. Kdo vybral firmy SAUL a CityPlan? Jak? Za kolik?


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena