MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jaká byla Komise pro Regulační plán č. 3

Ivan Turnovec

Složení Komise pro Reguláční plán č. 3 Centrum města Turnova bylo následující: Ing. M. Hejduk: starosta, je zainteresován na zástavbě Koňského trhu; PhDr. H. Maierová: místostarostka, hlasovala podle starosty; Ing. Jaromír Pekař: místostarosta, hlasoval ve prospěch starosty; Ing. V. Sekanina: radní, hlasoval ve prospěch starosty; Mgr. P. Haken: radní, hlasoval ve prospěch starosty; Mgr. O. Špetlík: zastupitel, hlasoval ve prospěch starosty; I. Boháč: zastupitel hlasoval ve prospěch starosty; (jde o skupinu koaličních zastupitelů zainteresovaných starostou – Špetlík odpuštěn dluh jím řízené škole ve výši 2 miliony Kč, Haken placen z městských prostředků, Boháč placen z městských prostředků. Co se kvalifikace jmenovaných týče neodpovídá tomu, aby mohli rozhodovat o námitkách k navrženému architektonickém řešení).

Další zastupitelé členové komise: RNDr. O. Jarolímek: radní, jediný neovlivňovaný starostou; Ing. T. Tomsa: zastupitel s ekologickým vzděláním; Mgr. J. Mašek: nezávislý člen zastupitelstva; E. Kordová: nezávislý člen zastupitelstva. Jarolímek a Tomsa jsou schopni posoudit dopad plánovaného RP na životní prostředí. Kvalifikace Maškova a Kordové na posuzování významu občanských připomínek opět nestačí.

Úředníci MÚ členové komise (správně by měli mít pouze poradní a nikoli rozhodčí hlas, protože obhajují „svou“ práci): Ing. M. Šmiraus: tajemník; Ing. P. Kanclíř: Odbor rozvoje města, na RP se podílel; Ing. K. Košková: podílela se na RP; J. Mejsnar: podílel se na RP; Ing. arch. Šonský: Městský architekt, ale tvůrce návrhu Hypernovy na Koňském trhu tedy opět podíl na RP; Ing. E. Zakouřilová: Stavební úřad; Ing. H. Malá: Odbor životního prostředí; L. Těhníková: Odbor správy majetku; P. Vaňátko: Odbor dopravní; R. Brož: Odbor školství a kultury; Ing. Z. Fišer: úředník stranící Hejdukovi.

Jako autor projektu byl přítomen Ing. arch. Plašil: on dodával vyjádření o kterých se hlasovalo, aniž byl přítomen nějaký odborný oponent.

Takto sestavená komise nemůže být objektivním posuzovatelem připomínek k Regulačnímu plánu, ani tohoto plánu jako takového. Většina členů komise je vzhledem k RP-C zaujatá, buď jako jeho tvůrci, nebo členové koaliční skupiny zastupitelů, kteří zpravidla podporují starostu. Starosta je ve věci RP zainteresován jako předjednávač, a v případě pokusu dosáhnout výjimky pro Hypernovu je i finančně zainteresován. O městských úřednících platí totéž co pro většinu koaličních zastupitelů. V komisi jsou pouze 4 členové zastupitelstva, kteří nejsou na prosazování RP přímo závislí.

Podle oponenta Pavla Dvořáka v komisi především chybí nestranní odborníci z řad veřejnosti, např. není známo, proč v komisi nebyl arch. Jeřábek, který se významně podílel na řadě znamenitých projektů pro město a který jeho architektonickou strukturu dokonale zná. Účast arch. Šonského je velmi diskutabilní, protože se jeho projekční kancelář podílela na vypracování návrhu Hypernovy. Účast arch. Plašila, jako autora RP, je už zcela skandální. Podle něho: „Nálezy a doporučení komise, zejména její vyhodnocení námitek dotčených občanů nelze akceptovat pro její podjatost. Je to patrné z toho, z jakých důvodů byly některé námitky zamítnuty, v případě námitky ing. Černého jde o zamítnutí naprosto nezákonné, protože veřejný zájem je nejprve nutno prokázat, a to pouze v případě, že byl již schválen územní plán. Vzhledem k tomu, že existuje jak alternativní řešení dopravní situace (ing. Strnad), tak řešení protipovodňových opatření (Ing. Šindlar), nelze zde veřejný zájem prokázat. Veřejný zájem nelze prokázat ani v případě jiných přístupových komunikací k plánované Hypernově na Koňském trhu, protože se jedná o soukromý podnikatelský objekt, ke kterému již přístup existuje.“ To také bylo důvodem, proč byla předána námitka Kontrolnímu výboru města Turnov. Vyjádření k občanským námitkám by mělo být anulováno a námitky by pak měly být řešeny kvalifikovanou komisí za přítomnosti oponentů Regulačního plánu.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena