MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Kauza Kašna

Ivan Turnovec

Na straně 55 a 56 červnových HOT, pod názvem Kauza Kašna, píše Pavel Charousek „Je to docela zajímavý příběh z naší současnosti, ale i historie.“Základní informace ale nepodává, spíš čtenáře mate. Ocituji jen partie, které sám autor zvýraznil: „Že v Turnově desetiletí stála krásná kašna přímo uprostřed náměstí, je stará známá věc, a že jí komunisté zlikvidovali a použili na základy letního kina, je další známou skutečností…

Bohužel jakoby prokletí z 50. let, kdy bylo toto bohulibé dílo necitlivě z města jako symbol předcházejících staletí odstraněno, trvá do dnešních dnů…

To byla asi z dnešního pohledu největší chyba při samotné stavbě, realizace byla navíc prováděna na poslední chvíli, aby se vše stihlo do 28. října 1998…

Vraťme se ještě stručně k opravám špatně realizovaného díla. První proběhla na jaře 1999…

Co tedy dál? Na podzim loňského roku bylo rozhodnuto, že do kašny bude vložena olověná vana…

Co dodat k faktům uváděným autorem textu v HOT. Firma John a Nosek z Hořic, která údajně vyhrála na základě vedení města vyvolané opakované výběrové řízení (původně měl generální dodavatel svého ověřeného subdodavatele) byla doporučena a protežována ing. Hejdukem. Vybraná firma odvedla na základě nekvalitního projektu nekvalitní práci. Vzhledem ke známostem s čelným představitelem města nedošlo nikdy k řádnému reklamačnímu řízení a příslušným postihům. Časem firma John a Nosek ukončila svou činnost a firma Kožíšek Němcová logicky odmítla zodpovědnost (nevhodně zvolená konstrukce, realizační firmu kašny si vybralo město, ta navíc kromě změny projektu prováděla další nekonzultované zásahy). V letošním roce zaplatilo město dalšího čtvrt milionu na olověnou vystýlku – práci zadalo špatně a kašna teče dál. Nic se ale neděje.

Podle Pana Charouska jen: „Kašna na turnovském náměstí je prostě zakletá,: a za tím pár hlubokomyslných slov „doufejme, že někomu neprasknou nervy a pískovec nebude použit na základy nových stupňů v kině jako před padesáti lety…“ a vysvětlením, že s využitím podkladového materiálu pro jedno z loňských jednání rady města zpracoval Pavel Charousek. Text o tom, že kašna teče dál, který jsem do HOT zaslal v rámci radniční objektivity zveřejněn nebyl. Najdete jej mezi příspěvky na těchto stránkách.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena