MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Lidé s žalobou na Turnov neuspěli MfD 6. 6. 05

Ivan Turnovec

Za jedinou občany uváděnou konkrétní výtku vůči RP je v MfD uvedeno, a i to zavádějícím způsobem, že občané poukazovali na chybějící studii znečištění ovzduší, která dle šéfa odboru územního plánování Pavla Kanclíře nemá s tímto plánem žádnou souvislost. Zřetelně je potlačen pokus o vysvětlení důvodu podání žaloby a naopak prostor má radniční argumentace. Nicméně soud požadavky občanů postoupil k vyřízení městskému úřadu a tvrzení městského zástupce, že soud nemůže městu nařídit, aby regulační plán přepracovalo, je nemravné.

Představy starosty Hejduka a dalších zadavatelů Regulačního plánu jsou pro řadu občanů, žijících nejen v centru města, nepřijatelné. Navíc zde jde i o střet zájmů ing. Hejduka jako starosty a zároveň spolumajitele některých pozemků. Svědčí o tom mimo jiné jeho požadavek zpracovateli plánu aby změnil původní koncepci a na místo drobných staveb v areálu Koňského trhu zde naplánoval výstavbu supermarketu (o kterém starosta s investory již předběžně jednal a jehož prosazení a povolení výjimky jeho stavby se opakovaně pokouší prosadit). Informaci o změně koncepce na základě požadavku „majitelů pozemků a města jako zadavatele“ dokumentuje v rozhovoru pro březnový Turnovský měsíčník Hlasy a ohlasy sám zpracovatel Regulačního plánu, Ing. arch. Jiří Plašil v rubrice Dnes si povídáme.

Ještě před podáním žaloby předali občané své připomínky k Regulačnímu plánu „Plán požadujeme doplnit o nezbytné průzkumy dopravní situace, životního prostředí (tedy i toho předpokládaného zvýšeného znečištění ovzduší), dále geologických poměrů, jelikož Turnov stojí na značně nestabilním podloží, a také o analýzy trendu budoucího společenského vývoje. Snaha zastavět centrum podle změny navržené Regulačním plánem, podle požadavku zadavatelů z radnice, včetně supermarketu v záplavové zóně zvýší riziko záplav. Tím současný návrh představuje reálné nebezpečí pro obyvatele městského centra.“ Radnice zpočátku nereagovala, k projednání připomínek byla donucena. Reakci občanů ve městě žijících se proto nelze divit.

Je smutné, že liberecká část MfDnes postupuje při informování tak jak postupuje a neověří si radniční údaje z tiskových konferencí města podrobnější analýzou problému o kterém píše. Nakonec množství připomínek k Turnovskému regulačnímu plánu vypovídá o kvalitě zadání i kompetentnosti těch, kteří si o budoucím rozvoji města dovolují rorhodovat bez spoluúčasti těch, kdo ve městě žijí.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena