MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Anketa Hlasů a ohlasů

Ivan Turnovec

Zásadním důvodem k odvolání by mělo být nedemokratické rozhodování o městských záležitostech. Své svérázné představy o řízení města vnutil celému zastupitelstvu a je smutné, že si to jeho členové začínají uvědomovat až nyní. Starostovo protlačování jeho (obvykle bez dohody se zastupitelstvem) předběžných dohod s investory, opakovaným předkládáním na zastupitelstvo, a to i v případě, že návrh nebyl přijat, je na hraně zákona o zneužití pravomoci veřejného činitele. V současnosti je typickým příkladem jeho snahy, pokus dosáhnout stavby hypermarketu v zátopové oblasti na Koňském trhu. Jde o udělení výjimky pro stavbu hypermarketu podle změny, jím vyžádané při sestavování regulačního plánu (dosud občany rozporovanému a neschválenému zastupitelstvem). Již dvakrát byl zastupitelstvem jeho návrh usnesení odmítnut. Předkládat jej nedemokraticky hodlá znovu.

Existují ovšem i důvody další. Připomenuto již bylo, že bez dohody se zastupiteli předjednává a investorům slibuje kladné stanovisko. Neřídí se rozhodnutím zastupitelstva při projednávání závažných rozhodnutí, příkladem je stavba dálničního spojení R35 Českým rájem, kdy dokonce zastával na veřejnosti opačné stanovisko než bylo schváleno. Připomenout lze i jeho arogantní chování a vystupování. Vzpomínat na způsoby jakými si bral slovo a odtrhoval mikrofon od úst bývalému starostovi JUDr. Šolcovi se slovy, že on to ví lépe, tady nebudu. Arogantní je i vůči opozičním zastupitelům během projednávání jejich námitek, a co více i vůči občanům snažícím se vyjádřit se na veřejných zastupitelstvech. V neposlední řadě si dovoluji připomenout i to, že pro prosazování svých osobních cílů je ochoten, nejen zamlčovat fakta, ale i přímo lhát (o případech jeho účelového lživého tvrzení o odpůrcích a peticích proti supermarketům si můžete přečíst).

Co se náhrady týče, je nasnadě. Na radnici jsou dva místostarostové. Z nich ing. Pekař má ekonomické vzdělání, a snaží se skutečně být opatrným hospodářem (jeho připomínky korigují některé úlety starosty Hejduka - reálně uvažuje například o finančních možnostech města (Střelnice a pod.) a jeho zadlužování. Ing. Pekař je tím, kdo by vedl město lépe a dbal o jeho finance.

Tento text jsem redakci HOT poslal, nepředpokládám, že bude uveřejněn. Zastupitelé jejichž mailové adresy mám k dispozici jej nicméně dostanou, aby mohli porovnat zveřejněné důvody s tím, jak se na svého starostu dívají oni.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena