MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Stanovisko deseti občanů

xxx

Jsme žalobci, a dovolujeme si vyslovit stanovisko ke tvrzení vedoucího Odboru rozvoje města ing. Pavla Kanclíře. Veřejný činitel Kanclíř se starostou města Hejdukem zřejmě nepochopili, že na odůvodnění žaloby by měli reagovat písemně a sdělit žalobcům, že jsou jiného názoru.

Citujeme z usnesení Okresního soudu v Semilech ze dne 2.5.2005: "Po právní moci usnesení bude věc postoupena žalovanému jako námitky žalobců proti zadání, konceptu, návrhu, případně schválení Regulečního plánu č. 3 UPSÚ Turnov - Centrum města Turnova... ...žalovaný má přihlédnout k příslušné fázi pořizování územněplánovací dokumentace, jednat o námitkách vlastníků dotčených nemovitostí a je povinen je posuzovat."

Tento výrok soudu si představitel radnice Kanclíř mylně vykládá tak, že při tvorbě plánu postupuje podle stavebního řádu a že tento proces je "během na delší trať" a zastupitelé by tak jeho koncepci mohli dostat na stůl až na podzim. Konkrétně sám starosta a vedoucí ORM Kanclíř usilují od 28.4.2005 o zrušení stavební uzávěry pro území obchodního centra na Koňském trhu a o zahájení stavby odlehčovacího městského okruhu s již vyprojektovaným pátým ramenem okružní křížovatky a vyprojektovaným přemostěním toku Stebénky a navrhují stavbu parkoviště s 200 parkovacími místy pro klientelu plánovaného supermarketu . Rovněž usilují o stavbu samotného supermarketu s 4500 m2 prodejní plochy dle dokumentace firmy ARK Liberec (majitel firmy ing. arch B. Šonský je současně městským architektem pro Turnov !!!).

Starosta Hejduk a vedoucí ORM Kanclíř jsou hlavní zadavatelé podmínek pro RP-Centrum a převzali plán vypracovaný firmou SAUL Liberec v hodnotě 1,497 mil. Kč, vydávají jej za co nejpodrobnější a závazný plánovací dokument pro všechny subjekty v daném území, aniž mají analýzy geologické, vlivu na ovzduší a životní prostředí, a dále na změnu odtokových poměrů v inundačním území, rizika povodňových situací atd. Mýlí se, že tyto analýzy nemají s plánem žádnou souvislost. Takovýto způsob řízení správy věcí veřejných je nepřípustnou transakcí s veřejnými finančními prostředky a majetkem města.

Za žalobce: Pavel Dvořák, tel: 481 311 146, e-mail: pdvorak@cmail.cz a Josef Kunetka (člen zastupitelstva města), mobil: 605 127 917


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena