MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Kdo má výhrady k Regulačnímu plánu

Ivan Turnovec

Občanský mítink plánovaný na středu 22. června 2005 od 16,00 hod na náměstí Českého ráje, by měl být vyvrcholením protestů proti necitlivým návrhům Regulačního plánu města Turnova. O připomínkách a stížnostech, včetně žaloby na vedení města, jsme opakovaně psali na www.turnov.zde.cz. S jednotlivými příspěvky se zde můžete seznámit.

Nyní apelujeme na čtenáře, aby se mítinku zúčastnili a přivedli i další své známé. Písemné pozvánky sice budou v příštím týdnu postupně distribuovány, ale chceme využít i modernější způsob komunikace s tím, že doufáme, že se nám tak podaří oslovit i nejmladší občany Turnova, kteří se jinak o politické dění příliš nezajímají.

Během mítinku se budou moci i další občané, kteří se cítí Regulačním plánem poškozeni, a jejich připomínky komise města nechce akceptovat, svým podpisem připojit k Výzvě zastupitelům. Výzva s počtem podpisů potřebným k tomu, aby byla projednávána na veřejném zastupitelstvu je připravena (zastupitelstvo se nekoná ve čtvrtek 23. června, jak jsme předpokládali) žádost podle zákona o obcích bude na město předána 25. 6..

Text výzvy zastupitelům je následující: Žádáme zastupitele, aby na tomto jednání odvolali starostu!

Zadání regulačního plánu a jeho prosazování je v rozporu se zájmy občanů tohoto města. Zvláště pokusy o zastrašování a vyvlastňování pozemků jsou zneužíváním pravomoci veřejného činitele.

Občané města nikomu z Vás nedali mandát, abyste komunistickým způsobem tak negativně zasáhli do jejich životů, do jejich vlastnických práv a vztahu k rodnému městu.

Žádáme Vás, abyste odvolali starostu, protože míra skutků, kterými občany města poškodil, se navršila regulačním plánem. V něm ohrožuje občany vyvlastňováním jejich majetku, poškozením majetku hrozícími povodněmi. Nejen že neřeší dopravní situaci ve městě, naopak ji ještě zatěžuje. Paradoxně ještě více zhorší kvalitu ovzduší v Turnově, která patří podle posledních měření k nejhorším v republice.

Regulační plán měl vyjít z potřeb občanů, a ne z přání starosty a radnice. Veškeré návrhy a změny měly být projednány s občany formou místního referenda. I na základní návrh architektonického řešení mělo být vyhlášeno výběrové řízení.

Regulační plán je podvodem na občanech Turnova a lze jej označit za soukromou akci starosty. Pokud bude schválen přinese městu velké problémy. Žádáme proto o starostovo odvolání a zaplacení celého nesmyslného projektu z jeho peněz!

Kopie s podpisy občanů jsou přiloženy, současně je v doprovodném dopise návrh usnesení, které by mělo zastupitelstvo projednat a jehož schválení bychom si přáli.

Návrh usneseni: Zastupitelstvo města Turnova odvolává s okamžitou platností ing. Milana Hejduka z funkce starosty města a do řádných voleb pověřuje vedením města prvního místostarostu ing. Pekaře se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Usnesení je v souladu s naší představou a uvedením dalších důvodů, proč by měl být starosta odvolán, tak jak je to napsáno v příspěvku s názvem: Anketa Hlasů a ohlasů z 8. června.

Věříme, že se na náměstí sejde dostatečný počet nespokojených s radniční politikou. Těšíme se na shledanou ve středu 22. června v 16,00 hod.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena