MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

První letošní Hyde Park

Ivan Turnovec

V pondělí 27. června se v 16 hodin sešla v prostorách turnovského letního kina skupina občanů na prvním letošním Hyde Parku. Již loni zavedl tento způsob občanských setkání a dialogů zastupitel Josef Kunetka (VPM). Diskusi o věcech veřejných uvedl na prvním letošním setkání organizátor zajímavým projevem hodnotícím turnovskou komunální politiku. Dovolím si uvést zajímavé partie o problematice správy věcí veřejných v Turnově, kde je skutečně zvláštní přístup starosty a jeho blízkých, kteří ovládli radu města a tím i vládu:

“Po třech letech po Listopadu '89 - po rozpadu OF - opadl občanský zájem o správu věcí veřejných, a veřejní funkcionáři radnice začali politikařit. Na radnici v Turnově začal tvrdý individualizmus a kariérizmus. Polistopadový starosta JUDr. Šolc (ODS) měl být dokonce odvolán devět měsíců před volbami 1998. Tehdejší místostarosta ing. Hejduk (tehdy za sportovní blok, později kandidoval nezávislý) měl být pověřen „ úředním vedením " radnice do řádných voleb a měl tak získat větší šanci rozhodovat. Po získání funkce starosty pro období 1998-2002 hledal především „vnitřního nepřítele" — každý, kdo měl jiný názor se stal destruktérem - dokonce politickým teroristou se zločinnými ataky na představitele radnice — starostu s tajemníkem a jednu vedoucí odboru MU. Ataky podbarvil požáry - např. kůlny z roku 1961, jinak narychlo (v lednu 1999) „zkolaudovanou" pro jednoho nového zastupitele jako garáž (aby škoda mohla být vyčíslená až jako stotisícová). Jindy zase občany protestující proti dálničnímu sjezdu do Fučíkovky ulice, které jsem měl zblbnout (zajímavé je že čas dal občanům za pravdu — radnice sama uznala projekt za špatný).

Starosta Hejduk své řízení města považuje za „ společensko politické kroky ". Jsou to však kroky arogance moci a politikaření. Starosta ovládá svou (těsně nadpoloviční) skupinu loajálních radních a zastupitelů, ovládá vedoucí odborů městského aparátu (vč. stavebního a vodoprávního úřadu). Dokonce sám si vypracovává některé podklady do zastupitelstva, aby mohl naplnit svá mnohá „předjednání" s bohatými investory — viz např. úsilí za každou cenu umístit obchodní centrum Na Koňském Trhu a dopravně je zpřístupnit vnitřním městským okruhem! Přímo i nepřímo ovlivňuje jednání komisí."

Správa věcí veřejných v Turnově se vymyká logice - je to jen projev arogance současné moci a rozbujelé byrokracie. Je skutečností, že občané se stále více a více zajímají o dění ve městě. Mnohá nesmyslná řešení radničních představitelů se již přímo jednotlivých občanů dotýkají, eventuelně budou dotýkat v nejbližší budoucnosti. Jsou to zcela neuvážené strategické a regulační cíle, které k řešení projektantům zadává radnice (jen RP-C stál město půldruhého milionu). Z mítinku, který na náměstí proběhl 22.6.05 je zřejmá nespokojenost veřejnosti. Ostatně Návrh na odvolání starosty Hejduka s podpisy žadatelů podle zákona o obcích, byl podán hned po mítinku v pátek 25. 6., s tím, že i další občané budou postupně požadovat starostovo odvolání. Na nápad podávat opakovaně stejný požadavek na zastupitele, je přivedlo jednání starosty, který dokonce prostřednictvím médií prohlásil, že o výjimce ze stavební uzávěry pro stavbu hypermarketu v zátopové oblasti Jizery v centru města se bude hlasovat třeba pětkrát (dvakrát již jeho návrh na schválení výjimky zastupitelé odmítli a komise města pro životní prostředí je zásadně proti této stavbě na starostou navrženém místě). Občané totiž projevují stále větší zájem o správu věcí veřejných a to je dobře. Diví se i přístupu některých členů ODS, kteří místo aby dbali o prospěch města, podporují některé nesmyslné projekty starosty Hejduka.

Hyde Park, organizovaný zastupitelem Kunetkou, může v mnohém pomoci! Budou se konat každé druhé pondělí v areálu letního kina od 16:00 do 18:00 hod (jde o termíny: 11. a 25. července; 8. a 22. srpna; 5. a 19. září; 3. a 17. října ). Téma lze je vždy přizpůsobit projednávání aktuálních programových bodů navržených radou města a starostou pro veřejná zasedání zastupitelstva (nejen doprava, nejen RP-centrum, ale také změna právní formy Městské nemocnice na sro., nebo a.s., prodej majetku a zadlužování města). „Každého se něco dotýká, každý má nějaké problémy - neřešte je v restauracích a na ulicích, seznamte se s konkrétními problémy“, doporučuje zastupitel Josef Kunetka.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena