MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

K informacím z nadhledníčku Václava Feštra

Ivan Turnovec

Pod titulkem Starosta na odstřel se šéfredaktor Václav Feštr pustil do občanských iniciativ a zvlášť si vzal na paškál občanské sdružení Demokratická rovnost, které zastřešilo jednu skupinu nespokojených občanů dotčených regulačním plánem. Tak jak už je jeho zvykem nešetřil střelivem. Nelze se tomu divit, jestliže od počátku neměl zájem o iniciativu, tedy občanskou výzvu adresovanou zastupitelům a připomínající jim, že by měli zvážit odvolání starosty ing. Hejduka. Chtěl tuto snahu bagatelizovat vzhledem k tomu, že on je za mnohé zodpovědný (Střelnice), i když ne tak jako starosta za zadání nesmyslného a řadu občanů poškozujícího regulačního plánu. Názor pana Feštra na starostu a jeho konání, že: Pokud jeho dosavadní účet vládnutí městu sečtu, musím konstatovat, že kladů je prozatím stále více, mu vyvracet nehodlám. Je v pořádku že jej prezentuje, nicméně pokud chce informovat měl by být přesný a objektivní. Ani jedno, ani druhé ve svém nadhledníčku (a nejen v něm) bohužel nesplňuje. Pokusím se své tvrzení upřesnit tím, že zrekapituluji korespondenci mou a pana šéfredaktora, na kterou se odvolává.

Začala jeho odpovědí odeslanou 9. 6. na můj mailový dotaz z 8. 6., kterým tuto konfrontaci začínám:

Nedostal jsem odpověď na nabídku, že budeme archivovat vaše vybrané (vámi) texty na stránkách www.turnov.zde.cz na mýty o Střelnici i Kauzu Kašna reaguji na tom turnovu, doslechl jsem se o Vaší čerstvé anketní otázce vybraným zastupitelům, dovolil jsem si také zareagovat, i když si nárok na zveřejnění nečiním - zastupitelům jsem to poslal a jinak je to na inetu. Jen snad co se podpisů týče je jich dost aby to splňovalo zákonné podmínky na zařazení do jednání zastupitelstva.it.

Z odpovědi pana Feštra 9. 6. v 8,05 hod (chyby jsem si dovolil opravit):

… Je mnoho věcí kolem mne, mého života, mých názorů a mého chování. Bohužel o tom všem víte pramálo a pravděpodobně nebudete můj kamarád, abych Vás do všeho zasvěcoval. Máte své názory, prosazujte je. Máte potřebu nepřítele, mějte si je. Již dávno jsem pochopil, že kdo Vám "nepodrží" a není s Vámi, musí být nutně veřejně perzekuován a Vy to musíte zařídit.

Něco jste mi nabízel ohledně archivace HOT na Vašich internetových stránkách. Jelikož jimi nejsem mnoho nadšen (podobně jako Vy nejste nadšen HOT), prozatím o tom neuvažuji. Budu si dělat svoji práci jak uznám za vhodné, Vy si dělejte svoji práci, jak uznáte za vhodné, a budeme oba opravdu spokojeni.

K financování HOT mám jen jednu připomínku. HOT neplatí radnice, ale daňoví poplatníci a těm je HOT určen a dělám to jak nejlépe umím (přiznávám, že jste daleko dokonalejší). O oblibě časopisu svědčí jeho náklad a zájem čtenářů. Můžete mít své názory kdo komu leze do prdele, ale mnoho si z nich nedělám, jako si nedělám mnoho z městských pomluv.

K zasílání Vašich příspěvků. Samozřejmě můžete posílat na adresu redakce své příspěvky, ale prosím Vás, ponechte mi svobodu v tom, že to budu já, kdo rozhodne co a kdy otiskne. Já Vám také nemluvím do toho, co uveřejňujete a ani bych si to nedovolil. Pokud rád hrajete "po akci" chytrého, "že jste to říkal", někdy mi dokladujte to, co jste říkal, než problém vznikl. Takový materiál jsem ještě neviděl ani nemám ve svém archivu, který si pod Vašim jménem už několik let vedu. …

Svou odpověď z 9. 6. v 18,46 hod jsem doplnil fotokopií Závěru z poslední zprávy o geologickém průzkumu staveniště pro Střelnici, v textu odvolávka na přiložený obrázek:

musím se přiznat, že mne Vaše rekce na materiály, které jsem poslal, trochu udivila. Nemám žádné problémy s tím, že bych pro život potřeboval a vymýšlel si osobní nepřátele, mám dost přátel a pokud mám k něčemu či někomu výhrady, jde o výhrady konkrétní. Pár drobných výtek k objektivní přesnosti některých zpráv v HOT by Vás nemělo rozladit.

Nerozumím tomu "Pokud rád hrajete "po akci" chytrého, "že jste to říkal", někdy mi dokladujte to, co jste říkal, než problém vznikl."

Co tím myslíte? Pokud Střelnici, tak rád pošlu opisy mailové korespondence s Vámi i dalšími - abych prokázal: 1) že jsem městu nabízel pomoc a 2) že jsem nejen dodatečně, ale i dopředu upozornil na výsledek posledního průzkumu který skončil jak skončil (viz přiložený obrázek).

Materiálů kolem Střelnice mám víc než je mi milo. Jinak jen dotaz: JSTE OCHOTEN PODEPSAT SE POD PROHLÁŠENÍ, ŽE STAVENIŠTĚ STŘELNICE JE ZA INVESTOVANÉ PENÍZE V NEJLEPŠÍM POŘÁDKU?

Pokud se Vám zdá, že Vám nějak ubližuju, upřesněte mi to. Já si to totiž nemyslím. Ani v posledním psaní jsem Vám šéfredaktorské pravomoci neupíral.

Na to mi 10. 6. ráno v 7,20 hod napsal pan Feštr místo odpovědi na dotaz:

Že jsem jakékoliv vzájemné dopisování a přerušení dalších vzájemných kontaktů s Vámi ukončil myslím vážně. Jinak jsem Vám samozřejmě k dispozici jako jednatel kulturní společnosti, což je moje náplň práce ( vydávání HOT dělám dobrovolně a není to předmětem mé pracovní náplně), kterou se snažím dělat jak nejlépe umím.

Až po další hodině v 8.08 hod následoval jeho dotaz o kterém tvrdí v nadhledníčku, že byl z 8. 6.:

Na stránkách "mvcr" jsem si našel, že OS Demokratická rovnost je registrovaným sdružením s vaší adresou. Vzhledem k tomu, že v prázdninovém čísle budeme psát o výzvě pro zastupitele o odvolání ing. Hejduka prosím o několik informací.

* Jak a proč vzniklo toto sdružení, kdo je jeho zakladatelem (prosím o uvedení 3 osob, které žádali o registraci), kdo je ve výboru a zda má nějaké jiné oficiální členy. - * kdo je autorem oné výzvy - * kolik má v současné době oprávněných podpisů - * kdy bude zastupitelstvu předána - * proč se jedná o výzvu a ne petici - Za informace děkuji Václav Feštr - Hlasy a ohlasy Turnovska

Odpověděl jsem téhož dne v 15,35 hod

Bohatě Vám bude stačit k psaní o snaze požádat zastupitele, aby odvolali ing. Hejduka, to co přikládám, vlastní text kterým se obracíme na zastupitele máte k dispozici.

A ještě jednou v 18,09 hod

Omylem jsem přihodil referát z roku 02 místo přehledu za rok 04, nakonec ten referát je něco jako Programové prohlášení.

No a co se týče podpisů pod výzvu - je jich dost podle zákona a občané mají ještě možnost se přidat.

Výzva je proto, že odvolat starostu je věcí zastupitelů a měli by o tom přemýšlet, protože mnohá starostova rozhodnutí skutečně město a jeho občany poškozují. Petice mají význam v případě jiných než personálních otázek - viz petice kolem pokusu prosadit dálnici Českým rájem. Na město bude předána výzva příští týden ve středu. Co se členské základny týče sdružení má členy nejen v Turnově, ale i v Brně, Příbrami, Jeseníku, Bruntále a 1 v New Yorku, v Torontu a 1 v Ottawě. Jsem jedním z jednatelů, to by Vám mělo stačit.

Dílčí části Vašich dotazů jsou za hranicí potřeby k účelům kvůli kterým žádáte - zákonné podmínky jsme splnili a nemusíme se nikomu zpovídat, s drobností jakou je výzva zastupitelům to nemá nic společného, zrovna tak jako počet občanských podpisů, který je součástí dokumentu předávaného městu, Vám musí stačit, že je jich dost.

Každý si tedy může učinit obrázek o tom jak informuje v měsíčníku HOT šéfredaktor Feštr o občanské iniciativě. Zprávu z denního tisku o tom, že byl v pátek 24. 6., podnět k odvolání starosty, doplněný občanskými podpisy, tak aby jej podle zákona o obcích zastupitelstvo muselo projednat, snad připomínat nemusím.

Na závěr ještě přehled materiálů, které obdržel šéfredaktor HOT – Stanovy občanského sdružení Demokratická rovnost, Prohlášení neparlamentních stran z roku 2002 a výkaz činnosti za rok 2004.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena