MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jak se schvaluje v Turnovském zastupitelstvu

Josef Kunetka

PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZM 28.4.05 vypracoval starosta města Ing. Hejduk (s pracovníky ORM) podklad pod označením Obchodní centrum Koňský trh - výjimka ze stavební uzávěry (viz celé znění podkladu v příloze, vč.návrhu následujícího usnesení: 7. ZM souhlasí s tím, aby RM udělila výjimku ze stavební uzávěry pro „ Obchodní centrum Koňský trh " za předpokladu, ze budou smluvně dokončeny majetkové kroky. 2. ZM ukládá vedení města a OSM dokončit a uzavřít potřebné majetkové smlouvy o smlouvě budoucí na majetkové řešení vyplývající z předloženého materiálu. ZM 28.4.05 návrh usnesení neschválilo (podklad získal pouze 12 hlasů místo potřebné většiny).

V POZVÁNCE A PROGRAMU VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM DNE 25.5.05 (řádná 5. schůze ZM) se opět pod bodem 6. objevuje stejný podklad „Obchodní centrum Koňský trh ...).

Zpracovatel podkladu neměl pro zmíněny bod jednání i návrh stejného usnesení nadpoloviční většinu (14 hlasů) a snažil se podklad odvolal z programu, schválen opět nebyl.

V POZVÁNCE A PROGRAMU VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM DNE 30.5.05 (7. schůze ZM) není podklad „Obchodní centrum Koňský trh - výjimka ze stavební uzávěry" zařazený, ale na návrh člena RM Mgr. Hakena byl bod programu č. 6 doplněn o původní podklad z 28.4.05 (vč. původního návrhu usnesení, neboť zpracovatel měl v té době k disposici nadpoloviční většinu 14ti hlasů (MUDr. Jodas přišel po telefonátu a zúčastnil se pouze hlasování o tomto bodu, usnesení tak bylo schválené.

Ke dni 4.7.05 není k disposici zápis z jednání ZM 30.5.05. Na žádost člena zastupitelstva Josefa Kunetky schválení usnesení ZM z 28.4.05 „Obchodní centrum Koňský trh - výjimka ze stavební uzávěry" (čtrnácti hlasy) potvrzuje tajemník MU Ing. M. Šmiraus - 4.7.05

14 zastupitelů jejichž hlas pro výjimku ze stavební uzávěry umožní postavit v zátopové oblasti Jizery a Stebénky Hypermarket, (starosta to předběžně slíbil), poté co byl telefonicky přivolán MUDr. Jodas, ten přišel a po hlasování opět odešel. Jména 14ti zastupitelů, kteří schválili starostův návrh usnesení zde uvádím:

Bárta; Bernd; Boháč; Frič; Haken; Hrubý; Jodas; Kordová; Maierová; Mikl; Pekař; Sekanina; Špetlík; Zikuda.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena