MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Dočkáme se i na liberecku kontroly hospodaření obcí?

Ivan Turnovec

Zarážející je, že kontroly a následné nápravy špatného hospodaření se dočkali jen ty obce, ve kterých došlo k výrazným změnám během komunálních voleb. Tam, kde si udrželi moc a kontinuitu, jako v Turnově, se všem snahám o kontrolu pochybných rozhodnutí a hospodaření úspěšně brání. Marně se o to snaží místní opoziční uskupení. V Turnově to je VPM. Starostova koalice je ale neprůstřelná.

Pomoci by snad mohly krajské úřady. Jako dobrý příklad by mohl sloužit kraj Vysočina, kde byla provedena celoplošná kontrola obecního hospodaření. Výsledek je zajímavý, jen u čtvrtiny obcí konstatovali pracovníci odboru kontroly bezchybný stav. V ostatních případech se objevily chyby a nedostatky. Nejčastěji kontrola odhalila nedodržování ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (např. neprovádění rozpočtových opatření, nepřijímání rozpočtového provizoria), porušování účetních předpisů (nedostatky v evidenci majetku, chybné postupy účtování, neúplné vnitřní předpisy, nedostatky v inventarizacích ap.). Některé obce byly upozorněny na nedostatečně zavedený vnitřní kontrolní systém, ne ve všech obcích pak fungují finanční a kontrolní výbory zastupitelstev nebo jsou zcela správně stanoveny výše odměn zastupitelům obcí.

Zjištění z kraje Vysočina lze zobecnit, protože k podobným závadám jaké tam byly zjištěny a dokonce i horším, dochází na mnoha místech jinde. I frekvence bude podobná. Problematické ale bývá jejich zjišťování, protože představitelé obcí se kontrolám brání, nebo je záměrně zkreslují. Na chyby se, jak bylo již uvedeno výše, obvykle přijde až při hloubkových kontrolách prováděných po výrazné změně zastupitelstev a starostů. Turnovské hospodaření objektivní hloubkovou kontrolu dosud nezažilo. Poslední audit byl řešen nestandardně, revizior se ani nesešel se členy kontrolního výboru zastupitelstva. Formální kontrolování účtů je zbytečné a zavádějící. Proč je kontrola turnovského hospodaření jen formální, je jasné. Důvodem je kontinuita vládnutí zdejšího starosty ing. Hejduka a kolem něho soustředěných 14 zastupitelů, představující jednohlasou nadpoloviční většinu ze 27 zastupitelů při hlasování. Hloubková kontrola obecního hospodaření by byla velmi užitečná, protože by podpořila ty dobře hospodařící v jejich sporu s ministerstvem financí a jeho kritériem předluženosti, a zároveň by zabránila dalším škodám v obcích kde vládnoucí skupiny hospodaří pro svůj soukromý prospěch.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena