MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Dálnice R-35 bude asi ještě dlouho jablkem sváru

Otakar Grund

(Ohlas na sloupek starosty ing. Milana Hejduka v prázdninovém čísle HOT). O nové rychlostní komunikaci, která by měla protnout krajinu Českého ráje a vytvořit především spojení mezi Berlínem a Istambulem, bylo napsáno už mnoho. Zřejmě ne však tolik, aby si méně informovaný člověk mohl porovnat všechny důležité souvislosti. Na fakta a rozhodující momenty byl ve svém článku v prázdninovém čísle HOT kupodivu skromný i současný starosta města ing. Milan Hejduk, a proto věřím, že jeho vysvětlení mnoho čtenářů asi těžko nechalo v klidu.

Mne například velmi překvapilo, že pan Hejduk v úvodu tvrdí, že studie, vypracovaná z požadavku Libereckého kraje, měla tolik nedostatků, že se údajně téměř všichni shodli na tom, že je nutno ji předělat. Vzápětí však hned dodává, že i přes tyto nedostatky - podle všech špatná studie - potvrdila, že je výhodnější trasa severní než jižní. Z čeho to už pan starosta ví, když nové posouzení se bude teprve zpracovávat, nám asi opět rozšíří množství nezodpovězených záhad. Navíc „žonglování“ s dotazem na řešení průjezdnosti turnovského náměstí, krajské zastupitelky paní M. Pokorné, považuji v tak důležité otázce přinejmenším za krajně nevhodné, protože byl řečen v úplně jiné souvislosti.

Pan Hejduk se zde ohání patnáctiletými zkušenostmi, získanými v čele města. K dobru mu lze jistě přičíst odvahu při prosazení rekonstrukce kasáren na OAHŠ a snad i diskutabilní rozlohu rozlučkové síně, avšak současně neřekl dost jasně občanům to, jak mají věřit člověku, který právě při řešení mnoha závažných investičních otázek zklamal? Jak mají věřit někomu, kdo je připravil o přírodní koupaliště a po několik let nezajistil nové, tomu, kdo jim nechal zbourat kulturní dům Střelnici a dostatečně nezajistil financování nového, tomu, kdo jim už léta slibuje sportovní areál v oblasti Maškovy zahrady, právě tomu, kdo jim slíbil bezvadnou rekonstrukci náměstí, na kterém se už dnes propadá povrch vozovky? Zrovna tak bych zde mohl uvést utracené desítky milionů z rozpočtu města za projekty, které nebyly a nikdy nebudou realizovány, nehledě k dalším nesmyslným vizím, jako je například změna parkoviště na Havlíčkově náměstí v „zelený pás“, a mnohé další, jež mohou pro už tak zadlužené město znamenat opět další, naprosto chybně a zbytečně vynaložené peníze? Osobně mě pak velmi mrzí to, že pan Hejduk si neudělal čas a nezúčastnil se tak mimořádně důležité akce, jakou bylo pětihodinové projednávání připomínek ke stavbě zmíněné R-35, jež Liberečtí letos uspořádali. Tam totiž padlo i mnoho zásadních připomínek od renomovaných odborníků, kteří projektovali, nebo se i podíleli na stavbě podobných komunikací v okolních zemích. Někteří z nich, a to s nesporně většími profesními zkušenostmi než současní tvůrci návrhu R-35, tento „Liberecký“ projekt označili doslova za zcela nesmyslný, nejen pro jeho nepřipravenost, ale hlavně pro jeho nešťastnou strategickou, ekonomickou, stavební a provozní stránku věci, a samozřejmě i s ohledem na přírodní bohatství zdejšího kraje. Myslím, že právě jim lze těžko vytknout, že tak učinili omylem, z nějakého profesního pochybení, z osobního prospěchu či snad dokonce z ješitnosti. Technické parametry nemohu tak jednoznačně posoudit, avšak osobně jsem poznal řadu míst v okolních státech, a snad i přírodně a turisticky méně zajímavých, než je Český ráj. Vím tedy, že si je tamní lidé i úřady chrání doslova jako „oko v hlavě“ a nepustí tam nikoho bez jejich doprovodu, natož pak autem a případné komunikace vedou na míle daleko odtud, aniž by kalkulovali s nějakou snadnou turistickou dostupností, natož pak s bláhovým zprůmyslněním těchto oblastí.

Starosta Hejduk má určitě pravdu v tom, že náš stát nebude investovat do nepřipravených projektů a do těch, které postrádají smysl, tedy i v budoucnosti schopnost dalších změn a případného rozvoje. Právě v Liberci se prokázalo, že tím současná vize R-35 právě je, a to nejen dosud špatně řešeným napojením dalších vozovek na zmíněné Semily a Lomnici, ale především také na tuto oblast Krkonoš a mnohá další místa. Rovněž smysluplná je jeho výzva o „dívání se“ kolem sebe při cestách v zahraničí, jak právě tam řeší mnohé dopravní problémy. Souhlasím i s jeho tvrzením, že při řešení tak významného a zásadního projektu by neměly hrát žádnou roli osobní a majetkové zájmy, ani politické ambice. Bohužel, právě v jeho osobě si po jeho patnáctiletém působení v čele města už vůbec nejsem jist, že by právě on byl ochoten a schopen tento argument naplnit.

Pozn: Necítím se být „odborníkem na dopravu“ jak o mně s oblibou pan starosta tvrdí, avšak vedle svých zkušeností především čerpám z vědomostí těch, kteří už v oboru něco dokázali. Mrzí mne jen to, že skutečné odborníky pro řešení tohoto úkolu nikdo neangažoval a diskuse se mnohdy přenášejí jen do roviny osobních nevraživostí.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena