MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Dočkáme se i v Turnově inventury?

Radní v Zábřehu na Šumpersku po 70 letech odebrali čestné občanství německému nacionalistovi a vůdci Sudetoněmecké vlastenecké fronty Konrádu Henleinovi.“

(Ze zprávy ČTK uveřejněné 8. července 2000)

Seznamy čestných občanství v mnohých obcích by si zasloužily inventuru. Jak problém s nečestnými čestnými občany vyřešit je otázkou. Historii nelze vymazat. Některá jména budou připomínat obcím jejich hanbu. Turnov není výjimkou. Zdá se ale, že zde trochu chybí vůle vyrovnat se s minulostí. Vedení radnice dosud občany s aktuálním seznamem čestných občanů, včetně těch „čestných“ z let 1948 – 1989, neseznámilo.

Při studiu historických dokumentů pro publikaci Proměny a život na Turnovsku, jsme zjistili, že např. v roce 1947 získali čestné občanství města Turnova společně s Klementem Gottwaldem i pánové Zenkl, Šrámek a Laušman. Normálně by na to mohlo být město hrdé, kdyby po komunistickém převratu nebylo čestné občanství všem třem jmenovaným odebráno. Snaha zkreslovat historii „kádrováním“ a zatajováním skutečností byla tehdy běžnou. Ostatně soudruzi to ve svých vzpomínkách (jsou na internetových stránkách turnov.zde.cz k dispozici) komentovali: „teprve akčním výborem obrozený Národní výbor napravil důsledky kejklířského protikomunistického bloku tak, že zrušil čestné občanství těch, kteří v únoru zradili“.

Naší snahou je seznámit občany s tím kdo všechno, a hlavně z jakých důvodů, čestné občanství Turnova získal. Bez zajímavosti také není kdo a jak, v letech komunistické vlády, udělení čestného občanství zdůvodňoval.

Na závěr jen informaci, že MÚ Turnov, slovy pana starosty ing. Hejduka, přednesenými na tiskové konferenci 3. července, odmítl jakýkoliv finanční příspěvek či jinou pomoc města při studiu historických dokumentů a jejich následném prezentování občanům města v rámci loučení se s dvacátým stoletím.

Ivan Turnovec
8. července 2000


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena