MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Stížnost Kontrolnímu výboru

Pavel Dvořák

Dne 30.6.2005 na veřejném zasedání Zastupitelstva města byl do programu mimořádně zařazen bod, týkající se zrušení stavební uzávěry v prostoru Koňského trhu a postoupení konečného rozhodnutí Radě města, a to kvůli stavbě supermarketu Hypernova.

Zde došlo k několika zásadním pochybením, které jsou v rozporu se Zákonem o obcích:

1. Tento bod nebyl uveden na vyvěšených oznámeních, a mělo být tedy jeho zařazení do programu zasedání oznámeno hned na jeho začátku, právě tak jako měli zastupitelé obdržet k tomuto bodu písemné podklady. Což se nestalo. Byl naopak zařazen až ve chvíli, kdy se na okamžik sešel potřebný počet zastupitelů, ochotných tento bod schválit.

2. Z rozpravy k tomuto bodu byla vyloučena veřejnost, protože byl zařazen až po bodu pro připomínky a náměty veřejnosti a ani po jeho zařazení nebyl prostor pro připomínky veřejnosti vymezen.

3. Bod byl zařazen až tehdy, kdy se podařilo dopravit na zasedání potřebný počet zastupitelů, kteří po hlasování ihned zasedání opustili, takže ani nemohli být řádně seznámeni s jeho obsahem a závažností.

Z těchto důvodů považujeme schválení a zápis tohoto bodu za právně neplatný a notářsky neověřitelný. Kromě toho nebyl na nejbližším zasedání Rady projednán.

Upozorňuji Zastupitelstvo města a Radu města, že konali v rozporu se zákonem a že v případě, pokud nebude tento bod ze zápisu vyškrtnut, bude podáno trestní oznámení na porušení Zákona o obcích se všemi důsledky pro ty, kteří se na tomto činu podíleli. Pavel Dvořák


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena