MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Přečetli jsme

redakce

Sněmovna bude mít na programu návrh skupiny poslanců ČSSD, ODS a KSČM, který se má definitivně vypořádat s komplikací v řízeních o ochraně přírody a krajiny. Ruší účast veřejnosti ve správních řízeních s odkazem, že to často omezuje bohulibou činnost velkých investorů včetně státu.

Ustanovení, které účast veřejnosti umožňuje, je v zákoně již od roku 1992 a přes různé ataky tam dosud zůstává. To, že účast veřejnosti a neziskových organizací v různých řízeních považuje za špatnou opoziční ODS a KSČM, celkem nepřekvapuje. To, že jsou pod návrhem podepsáni také politici ČSSD je však zarážející. V politických dokumentech koaličních stran včetně původní koaliční dohody je totiž deklarováno, že strany budou usilovat o uchování a zkvalitnění účasti veřejnosti ve správních řízeních a vytvářet podmínky pro práci neziskového sektoru.

Nějak mi to nejde dohromady. Je snad zrušení účasti veřejnosti v řízeních tím uchováním nebo zkvalitněním? Mimochodem přijetí tohoto zákona vybočuje z principů Arhuusské úmluvy, kterou Česká republika ratifikovala spolu s mnohými evropskými zeměmi. Ta totiž možnost účasti veřejnosti v řízeních a transparentnosti v informování o životním prostředí považuje nejen za instrument ochrany životního prostředí, ale i podpory rozvoje otevřené demokracie.

Neziskové organizace a veřejnost v řízeních často komplikují průběh realizace některých investic. I díky nim se leckterý ekologicky sporný projekt, například chemická továrna v obci, zkvalitní či se nerealizuje. Je to však špatně? Je také pravda, že neziskové organizace a veřejnost řízení často prodlužují. Podrobné rozbory však naznačují, že se to zhusta děje díky chybám rozhodujících úředníků. Nic naplat - demokracie není primitivní a rychlý mechanismus, ale z podstaty věci poměrně pomalá a složitá procedura.

V současnosti platné ustanovení není určitě zcela bezchybné a jisté zprůhlednění podmínek účasti veřejnosti je možné. Ale řešit ho tak, že se v podstatě vyprázdní na nějaké neurčité nezávazné informování, považuji za skandální.

Není náhodou, že v zemích, kde se dlouhodobě podařilo nalézt vyváženou a efektivní komunikací mezi státem, ekologickou veřejností a podnikateli, mají trvale nejen dobrou úroveň ochrany životního prostředí, ale i demokracie a dokonce i rychlý růst ekonomiky. Pevně věřím, že vláda a většina poslanců nakonec návrh tohoto zákona nepodpoří. - František Pelc, poslanec za US-DEU, občan Turnova


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena