MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Dopis čtyřem koaličním zastupitelům

Josef Kunetka

Vážení pánové, společně s Vámi vykonávám zastupitelský mandát v nejvyšším samosprávném orgánu města. S naprostou samozřejmostí vnímám různorodost názorů – nejsem příznivec národněfrontovské jednotnosti a ani různých koaličních dohod se společensko politickým zaštítěním.

Pokud se nemýlím, tak na mimořádném ZM 8.6.05 jste se starostou Hejdukem neodsouhlasili usnesení s výhradami města k Doplnění dokumentace – Posouzení vlivu konceptu ÚP VÚC LK na životní prostředí R35 ve „vítězné“ severní variantě (průtahové Turnovem a Českým rájem). Posouzení Mgr. Kučírka jsem pečlivě analyzoval, posoudil jsem většinu jeho argumentů k prosazení severní varianty a vypracoval jsem pro KÚ LK výhrady, námitky a stanoviska. Mé občansko zastupitelské výhrady, námitky a stanoviska jsem odeslal KÚ LK ještě před mimořádným zasedáním ZM a obdrželi jste je i Vy. Domnívám se, že v podstatě se má stanoviska mnoho neliší od stanovisek města, která byla projednávaná na ZM (vedení radnice pověřilo k zpracování stanovisek Odbor životního prostředí).

Vzhledem k dříve uvedenému dovoluji si Vás požádat o sdělení, se kterými mými stanovisky k Doplnění dokumentace – Posouzení vlivu ... se nemůžete ztotožnit a proč, v čem se mýlím, a co konkrétně je v Posouzení Mgr. Kučírka zcela jednoznačné pro severní (turnovskou) variantu.

Usiluji plnit mandát zastupitele věcně, ve všech širších souvislostech a nehodlám měnit tato svá předsevzetí kvůli nějakým „společensko politickým“ názorům. Uvítám jakékoli Vaše vysvětlení a poučení. Děkuji tedy předem za Vaši odpověď. Pro případ, že byste postrádali mé písemné stanovisko z 8.6.05, dovoluji si je připojit a připojuji i frankovanou obálku po Vaši odpověď. Turnov – 14.6.05 Josef Kunetka, občan Turnova a člen zastupitelstva

PS – S předchozím má určitou souvislost upřednostňování společensko politických kroků představitele města s částí samosprávného orgánu. Na jedné straně jsou to společensko politické kroky a na straně druhé to je opomíjení demokratických principů při správě věcí veřejných, arogance moci a nesystémový způsob řízení města. Jsou to praktiky starosty města, který se netají tím, že projednávat případ bude zastupitelstvo třeba pětkrát, neboť prý to je „společensko politický krok“! Proto považuji veřejná projednávání RP-C s veřejností, projednávání námitek a i jakákoli dílčí závazná rozhodování různých samosprávných orgánů k RP-C za zcela zavádějící a nepřípustné. Kategoricky jsem odmítl podklad starosty k projednávání 4. bodu programu ZM 28.4.05 „OC-Koňský Trh“ (Výjimka ze stavební uzávěry a doprovodné majetkové kroky). Starosta se domáhal schválení převodu odpovědnosti ZM v rozhodování na RM. Celý problém s dílčí – zahajovací realizaci RP-C před jeho konečným schválením a vyřízení připomínek starosta vnímal jako společensko politický krok a svůj návrh do ZM kvalifikoval jako „návrh pozitivní v mnoha směrech". Jsem jedním ze signatářů žaloby na město ve věci RP-C, starosta veřejně na ZM pranýřoval mě, odsoudil moji troufalost. Žaloba byla však jedinou cestou, jak si vynutit přepracování RP-C, jak vymezit nová smysluplná a závazná cílová opatření rozvoje města, jak je však také opodstatnit věrohodnými odbornými analýzami – např. geologickými, vodního zákona, ochrany ovzduší a životního prostředí, ekonomicko sociálními, turizmu, dopravy atd.

Nyní společenskopolitické kroky vedou na scestí, nyní je nutné vyvarovat se jakýchkoli dalších procesně právních pochybení. Hlasovat proto opakovaně (třeba pětkrát) o nějakém dílčím (a zcela pochybném) návrhu RP-C, jak si přeje starosta, považuji za naprosto neodpovědný krok. Předpokládám proto, že např. i Komise pro RP-C urychleně přehodnotí dosavadní způsob vyřizování námitek k RP-C, že dojde i ke změně složení komise, nyní v ní je 11 volených (z toho starosta, 2 místostarostové, 8 z RZM) a 11 úředníků MÚ (vč. tajemníka MÚ) a v podstatě to jsou spolutvůrci a zadavatelé RP-C. Předpokládám, že kompetentní činitelé na radnici se již vyvarují politikaření.

Uvítám i v tomto případě Vaše názory a sdělení v čem se mýlím, a v čem se mnou nemůžete souhlasit. I za to předem děkuji.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena