MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Důvody současné skepse

Dovolím si na různé výpady dotýkající se mé odbornosti odpovědět obecně i konkrétně. Euforii z roku 1990 vystřídala u mnoha občanů skepse a nedůvěra. Prvotní nadšení z toho, že už o člověku přestaly rozhodovat stranické sekretariáty a uliční organizace ale časem vyprchalo. Mediální rétorika, vychvalující dříve vše nejlepší co pochází ze Sovětského svazu, se ani příliš nezměnila, dobré je jen to co pochází ze Západu. Mnozí jsme tomu uvěřili, několik let nám mohl kdokoli nabulíkovat cokoli, jen když to mělo punc některého ze západních států. Tady selhala vládnoucí elita. Až do roku 1995 se totiž mýtus západní neomylnosti, dobroty a snahy nezištně nám pomáhat, velmi intensivně propagoval. Během té doby došlo k tomu, že mnoho lidí bylo nejrůznějšími způsoby podvedeno. Podveden, a to nejen v rámci kupónové privatizace, jsem s mnoha dalšími byl i já jako občan a soudní znalec.

Typickým příkladem jsou do republiky záhadnými způsoby přivezené drahé kameny, které sloužily jako úvěrové jistiny. Kameny byly doplněny zahraničními znaleckými posudky. V době, kdy u nás byly údaje o cenových relacích, které jsou neuvěřitelně široké (u rubínu je to třeba od několika dolarů do desítek tisíc dolarů za karát) dostupné jen z kompendií, byly znalecké posudky a ceníky, společně s ukázkami drahých kamenů, vítaným zdrojem informací. Navíc se jednalo, pokud jsme vycházeli z tezí, že se můžeme bez obav učit od našich západních sousedů, o studijní srovnávací materiál. Zatímco fyzikální vlastnosti a tedy i pravost kamenů lze stanovit při základních mineralogických znalostech s minimálním vybavením, přiřazování cen je (s výjimkou diamantů kde existují přesné postupy a úzké cenové relace) vždycky problém.

Po celých pět let byly ke kamenům, vesměs opatřeným zahraničními posudky, přiřazovány ceny odpovídající těm v cizích posudcích. Vzhledem k tomu, že se jednalo o posudky z různých gemologických laboratoří, nebyla nejmenší pochybnost o jejich správnosti. Napadání posudků po pěti či více letech s tím, že jsou desetkrát či více nadhodnoceny není zcela seriózní. Všechny drahé kameny u kterých nefunguje řízený trh, který je typický pro diamanty, mají cenu přímo závislou na poměru nabídky a poptávky. Povinností znalce při přiřazování cen je vycházet z dostupných údajů, které jsou nezávislé a navzájem se potvrzují. To bylo ve většině případů splněno. Znalo se obecné rozpětí, byl k dispozici ceník renomované firmy Cabachon z Phorzheimu a zahraniční posudky z různých laboratoří. Po formální stránce nelze dnes znalcům pochybení vyčítat. Ti kteří se dnes tváří jako vědoucí a napadají v reposudcích své předchůdce jsou farizejové, většinou by v letech 1990 až 1993 také oceňovali kameny ve shodě se zahraničními posudky. Zbytečné osočování tady nepomůže.

Zjistit by se ale určitě mělo, jak je možné, že se do republiky dostaly v neuvěřitelně velkém množství kameny se zahraničními posudky, ve kterých jsou ceny skutečně neúměrně vysoké. Nicméně ale platí, že komerční ceníky i případné ohodnocení znalců jsou vždy jen hrubě orientační. Skutečná hodnota je dána nabídkou a poptávkou jak jsem již uvedl. Otázkou vždy zůstává účel kamenů doplněných posudkem. Pokud docházelo v bankách k přijímání kamenů jako úvěrových jistin, bylo jejich povinností jistinu ověřit. Kdyby se tak postupovalo, a tento postup je pro bankovní úvěráře všude ve světě povinností, nemohlo by dojít ke zneužití kamenů ani posudků a každý by včas věděl, že při styku s jakýmikoli zahraničními doklady je nedůvěra na místě.

Ivan Turnovec
5. července 2000


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena