MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Ozval se nám pan prezident

Václav Jenšovský

Pana prezidenta výbor oslovil dobře znaje jeho hřejivý osobní vztah k Českému ráji, jakož i k řadě jeho význanných zdejších přátel, kteří své celoživotní plodné osudy s ním spojili (např. akad. malíř J. Jíra, Vl. Komárek apod.). A ovšem též podníceni skutečností, že se na oficiálních místech kraje zřejmě trvaje přehlíží, značně oddaluje, mnohdy i dopředu bez objektivního posouzení, zlehčuje koncept "náhradní" dálniční varianty, tzv. jižní trasy zmíněné dálnice, jež už pouze tím, že Český ráj by citlivě obcházela, musí být pro celé jeho prostředí přijatelnější, protože civilizovanější, citlivější a ohleduplnější. Své obavy o osud Českého ráje, z jeho případného (bohužel, nenávratného!) poškození samotné jeho podstaty a přirozeného prostředí jsme se snažili v dopise panu prezidentovi co nejobšírněji popsat i zdůvodnit. Přibližně za měsíc došla, na ručním papíře s hlavičkou Prezident republiky, z Pražského hradu, panem prezidentem osobně koncipovaná odpověď, kterou si dovolujeme nabídnout všem Turnovákům, protože patří i jim:

V Praze dne 21. července 2005

Vážení členové výboru OS Paměť Českého ráje a Podještědí, obdržel jsem od Vás dopis, kterým protestujete proti výstavbě „severního tahu" dálnice R-35. Problémem jsem se zabýval blíže a mohu Vám sdělit své stanovisko. Především oceňuji, že Vám není lhostejný vzhled krajiny, kde žijete, a že v rámci svého Občanského sdružení vynakládáte nemalé úsilí o to, aby nádherný kraj Českého ráje zůstal co nejméně porušen.

Zcela souhlasím s tím, že velké stavby tohoto typu by měly být důkladně zváženy za všech hledisek, přičemž hledisko dopadu na přírodu by mělo patřit k těm důležitým. Rovněž jsem toho názoru, že o takových stavbách má probíhat nejen odborná, ale i široká veřejná diskuse.

Čtu-li ale některé obraty ve Vašem dopise (betonové monstrum, dálniční hrůzy), pak se nemohu zbavit dojmu, že věc vidíte příliš jednostranně. Celé Čechy jsou kulturní krajinou a působením člověka vypadají dnes zcela jinak, než třeba před pěti sty lety. A za pět set let budou určitě vypadat zase jinak.

Jsem přítelem pojmu „prostředí pro život", které je mi bližší než vyprázdněný pojem „životní prostředí." Prostředím pro život rozumím vše, co člověka obklopuje a co ovlivňuje kvalitu jeho života. Je to tedy i příroda, i infrastruktura nutná pro moderní fungování dnešní společnosti. Bez velkých staveb Vámi kritizovaného typu se neobejdeme a maximalistické požadavky jsou v tomto smyslu krátkozraké.

Kraj Českého ráje je mi blízký a mám ho rád. Vím ale, že ho nelze navěky konzervovat v podobě, ke které shodou mnoha okolností dospěl na začátku 21. století. Velmi bych si ale přál, kdyby všechny velké investice byly i zde realizovány s maximálním ohledem na zdejší přírodu. S krajskými představiteli o tom určitě budu mluvit. Rozhodně ale budu pozorně vnímat i jejich argumenty.

Věřím, že nakonec i Vaším přispěním budou přijaty ty varianty, které budou vhodným kompromisem všech důležitých hledisek.

S pozdravem Václav Klaus


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena