MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Starosta Turnova si neváží občanů a je arogantní

Pavel Dvořák

Starosta Hejduk si neváží nejen těch sedmdesáti šesti občanů, kteří se podepsali pod žádost o jeho odvolání, ale neváží si ani občanů ostatních. Chová se arogantně a povýšeně vůči každému, z něhož nemá právě prospěch. Naopak, těch 76 občanů si neváží turnovského starosty Hejduka, a mají k tomu důvodů dost. Občanů, kteří si svého starosty neváží a kteří by byli rádi, aby už konečně z radnice zmizel, je mnohem a mnohem víc.

Mně stačil jen zákonem určený počet podpisů, aby žádost o odvolání musela být zastupitelstvem projednána. Kromě toho někteří lidé, na které jsem se obrátil, s odvoláním sice souhlasili, ale odmítli žádost podepsat z obavy, že se jim starosta pomstí. Asi mají své zkušenosti. Podívejme se, kdo jsou ti občané, kterých si starosta neváží. Bez jejich souhlasu nechci uvádět jejich jména, tak jen letmo - celá řada drobných živnostníků, podnikatelů a obchodníků, kteří poskytují obyvatelům různé služby a z jejichž daní se platí přebujelý byrokratický aparát městského úřadu a zejména uvolnění zastupitelé - starosta a místostarostové. Tihle lidé nemají na svědomí zasypané koupaliště, zbouranou Střelnici, megalomanské projekty na devastaci Turnova řadou hypermarketů a prošustrované desítky milionů za nerealizované projekty. Tihle lidé jen vykonávají běžnou a prospěšnou práci, pomáhají si navzájem a přitom nejsou ke svému městu lhostejní.

Jsou mezi nimi i takoví, co si za totality dokázali zachovat rovnou páteř a přispěli nakonec také ke změně poměrů v naší zemi. Pan starosta Hejduk by se spíše měl před nimi stydět.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena