MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Reakce starosty Hejduka

Ivan Turnovec

Očekával bych, že ve své reakci bude starosta konkrétně argumentovat a vyvracet to co je mu dlouhodobě vyčítáno. Stručně zopakuji alespoň to co pokládám za zásadní. Starosta se totiž městu a jeho občanům postaral o následující symboly svého hospodaření:

1) to nejmenší je Kašna na náměstí, která od doby kdy jí špatně postavila ing. Hejdukem k tomu dosazená firma, bez uhledu na množství oprav, stále prosakuje. S tím souvisí i kvalita dláždění a také předražení rekonstrukce náměstí, které nebylo nikdy dostatečně zdůvodněno.

2) připravil občany Turnova o koupaliště, dokázal totiž zasypat koupaliště v Dolánkách, i přes to, že všechny volební subjekty měly ve svých předvolebních programech jeho opravu (tady je zarážející zvláště postup zastupitelů za ODS). Vysvětloval to tehdy, že "Dolánky přece nebudou konkurovat nově budovanému areálu v Maškově zahradě", areál se ale nepostavil a jak to vypadá ani nepostaví.

3) připravil občany o kulturní dům Střelnici, prokazatelně lhal, když tvrdil, že financování z nadace pana Horáčka je zajištěno i pro případ jeho smrti, nebylo. Nyní se snaží za cenu neúnosného zadlužení města výstavbu zahájit.

4) regulační plán připravoval bez konzultací s dotčenými občany tak, aby zvýhodnil velkého investora supermarketu i za cenu zatížení záplavového území, natolik vehementně se o výjimku ze stavební uzávěry angažoval, že i Kontrolní výbor zastupitelstva musel konstatovat: "že opakované předkládaní návrhu o němž již zastupitelé rozhodli a který je navíc pokládán bez zdůvodnění takovéhoto postupu, bez nových závažných a doplňujících údajů s jediným cílem: ve chvíli získání potřebného počtu hlasů prosadit souhlas zastupitelstva města (a tím změnit jeho rozhodnutí), je neobvyklé a neetické." (Stanovisko Kontolního výboru je shodou okolností ve stejném čísle HOT na str. 22).

5) nestará se o protipovodňová opatření, hejtmana kraje pana Skokana, neinformoval o skutečném stavu řečiště Jizery od Turnova na Příšovice.

6) Opakovaně lhal o petici místních obchodníků proti svým urážlivým výrokům o nich a vydával jí za petici proti supermarketu. Své lži využil i v předvolební komunální kampani. Při tom na MÚ je petice proti jeho osobě s požadavkem aby se obchodníkům omluvil evidována.

Ale vraťme se ke starostovu textu. Normální by bylo připomenout jednotlivé kauzy a vyjadřovat se k nim, to ale starosta nedělá, protože nemůže, argumenty mu totiž chybí. Místo toho nekonkrétně napadá své oponenty jako škudce, coby jediný arbitr všeho a jediný znalec městské problematiky ve svém bodu 5 píše: "pro mně už nikdy nebudou partneři pro tvůrčí diskusi". Zvlášť výrazně a nesolidně napadá zastupitele Kunetku (jeho bod 7 a 8).

V bodech 9 a 10 napadá i novináře. Cituji: "Ještě horší je současný postup uznávaného deníku MFDnes. Dnešní úkol pro krajské redakce je být čtený za každou cenu. Proto otiskují články plné opravdových nesmyslů a útoků takovým lidem jako je pan Turnovec. To už jsou rány pod pás celému městu, protože podvědomně vytvářejí obraz celého města na širokém území. Tady už vůbec nejde o osobu starosty a zastupitelů. Bohužel nefunguje ani určitá profesní čest, která by zamezila udělení prostoru v novinách lidem s takovou, hojně medializovanou pověstí "soudního znalce"." Odvolávat se na "medializaci" je snaha hloupá, pan starosta by se měl odvolávat na fakta - k tomu co je mu vyčítáno fakta existují.

Tady by měly panu starostovy vysvětlit pár věcí sami redaktoři MfD. Tím kdo jednostranným informováním mate veřejnost, je totiž on sám. Navíc ani nejostřejší kritika starostových postupů se nikdy nedotkla města jako takového. Představa malého diokrátora, že on je stát, v daném případě město Turnov, je nesmyslná. Město Turnov bude zajímavým městem i bez starosty který je arogantní. Paradoxně naopak v jednom z mých textů byla slova, že většina užitečných věcí, kterými se starosta snaží chlubit by vznikla i za jeho nepřítomnosti (odpadly by jen jeho osobní akce, které jsou vesměs problémové, jak bylo uvedeno výše), navíc po starostově odchodu by mohl městský úřad fungovat plynuleji, a zároveň by mohly být kontrolou vyřešeny mnohé problémy způsobené špatným rozhodováním.

Starosta Turnova ing. Milan Hejduk je srovnatelný se slovenským politikem a primátorem Jánem Slotou, který byl připomenut i naším tiskem. Také tomu občané opakovaně píší: "Svým arogantním chováním ponižujete obyvatele Žiliny, organizujete netransparentní rozprodej žilinského majetku, neodpovídáte na petice a ignorujete vůli občanů," v petici vyzívající k odstoupení primátora. Protestujícím vadí, že se ve městě zabydlely mafiánské způsoby, rozmáhá se lobbismus a lidé se začínají bát. Politik Ján Slota jim 7. 9. vzkázal, aby se z města odstěhovali. S prvními reakcemi na toto bezprecedentní chování politika jsem se stihl seznámit ve SME 8. 9. 05, před odjezdem ze Slovenska. Arogantní politik i jeho strana s největší pravděpodobností při blížících se komunálních volbách propadnou.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena