MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Druhá výzva

Ivan Turnovec

Turnovští zastupitelé, již na dubnovém zastupitelstvu jsme se vám snažili předat výzvu s žádostí o projednání. Ta vám ale nebyla předána do materiálů 28. dubna, ani před následujícím zastupitelstvem květnovým. Nezbývá nám tedy nic jiného, než požadovat, abyste nám svou pozornost věnovali na základě zákona o obcích č. 128/2000, (§16, odst.2, písm. f).

Po veřejném přečtení naší výzvy na veřejném jednání, je ze zákona povinností městského zastupitelstva, tedy vaší, projednat náš požadavek na základě přiložené Výzvy, a to tím spíše, že je doplněna zákonem požadovanými podpisy občanů.

VÝZVA PRO ZASTUPITELE - Žádáme zastupitele, aby na program tohoto veřejného jednání zařadili hlasování o odvolání současného starosty ing. Milana Hejduka!

Jako důvod uvádíme, že například zadání studie regulačního plánu a jeho prosazování je v rozporu se zájmy občanů tohoto města. Zvláště pokusy o zastrašování s vyvlastňováním pozemků, tak jak byly jím prezentovány, je možné plně kvalifikovat jako zneužívání pravomoci veřejného činitele.

Občané města nikomu z Vás nedali mandát, abyste komunistickým způsobem tak negativně zasáhli do jejich životů, do jejich vlastnických práv a vztahu k rodnému městu.

Žádáme Vás, abyste starostu odvolali také proto, že neplní základní bod slibu zastupitele, škodí městu a jeho občanům.

Míra skutků, kterými občany města poškodil, se navršila regulačním plánem. V něm ohrožuje občany vyvlastňováním jejich majetku, poškozením majetku hrozícími povodněmi, zhoršením současného životního prostředí emisemi z nárůstu dopravy a dalšími vlivy. Nejen že neřeší dopravní situaci ve městě, naopak ji ještě zatěžuje. Paradoxně ještě více zhorší kvalitu ovzduší v Turnově, která patří podle posledních měření k nejhorším v republice.

Návrh regulačního plánu měl vyjít z potřeb občanů, po široké diskusi s nimi, a ne z přání starosty a několika zaměstnanců radnice. Veškeré návrhy a změny měly být projednány s občany formou místního referenda, nebo podobným způsobem. I na základní návrh architektonického řešení mělo být vyhlášeno výběrové řízení.

Regulační plán je podvodem na občanech Turnova a lze jej označit za soukromou akci starosty. Pokud bude schválen přinese městu, zejména v budoucnosti, velké problémy.

Žádáme proto o okamžité zastavení nesmyslného projektu regulačního plánu, starostovo odvolání a zahájení nového jednání o návrzích jako podkladech zadání Regulačního plánu!

-------------------------------------------------------------------------------

Podle zákona o obcích očekáváme, že tentokrát náš požadavek bude právoplatně zařazen na program jednání následujícího zastupitelstva.

Přílohy: Archy s podpisy občanů, vyzývající zastupitele k odvolání starosty ing. Milana Hejduka


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena