MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jak na divokém západě… aneb opět k turnovskému teroru

V Turnově to zdá se opět vře. Alespoň by se tak dalo soudit podle článku, který se objevil nedávno v Zemských novinách (Útoků na představitele radnice přibývá, ZN, str. 9 a nebo také zde). Je situace opravdu tak vážná?

O „turnovském teroru“ se hovoří už nějakou dobu. Proti některým (zdůrazňuji některým) představitelům vedení města jsou vedeny různé útoky - nejčastěji formou různých anonymů. Párkrát už ale tyto útoky údajně přerostly dokonce ve fyzické napadení - ne naštěstí třeba přímo na osobu pana tajemníka Žáka (který je jedním z nejčastějších terčů), ale na cíl mnohem „jednodušší“ - totiž pneumatiky jeho vozu. Pominu-li fakt, že po městě kolují fámy, podle kterých si pan tajemník, ať už úmyslně či neúmyslně, dočasnou imobilitu svého vozu způsobil sám, faktem zůstává, že v Turnově se anonymům zřejmě daří.

Já osobně jsem se s tímto fenoménem již také setkal. Tedy naštěstí jsem terčem nebyl ani já, ani můj neexistující automobil, ale stal se jím jeden blízký člověk. Tehdy mně to vyprovokovalo k tomu, začít se o celou situaci také trochu zajímat - a ještě k jednomu - totiž k napsání otevřeného dopisu na ty nejvyšší místa - tedy alespoň v rámci Turnova. Znění dopisu si můžete přečíst tady. Odpověď pana starosty byla až překvapivě rychlá, dlužno ovšem podotknout, že také velmi krátká. V podstatě jen něco ve smyslu: „Váš dopis jsem si se zájmem přečetl.“

Co se to ale s naším malým městem, v centru tak krásné krajiny jakou Český ráj jistě představuje, vlastně stalo? Autory anonymů jsou buďto lidé obecně méně společensky „vyspělí“, nebo lidé, kterým už asi jiná možnost nezbývá. Jak je to asi s turnovskými anonymy?

Podle mně se nejspíš anonymní pisatelé celkem snadno dají rozdělit do mnou nastíněných dvou kategorií. Lidé, kteří se nezmohou na nic jiného než na nadávky, se u mně do jedné ze skupin zařadí v podstatě sami. Dá se to přejít s tím, že tací jsou hold lidé a že jde v podstatě o formu politického folklóru. Pokud ale někdo napíše, že se uchyluje k podobným způsobům proto, že všechny legitimní postupy selhávají, je zde podle mně důvod k zamyšlení.

Neděje se nakonec na radnici opravdu něco špatně? Já osobně na radnici nepracuji, takže moje informace se zakládají pouze na tom, co si přečtu v novinách a co se dozvím od lidí, kteří se dostávají trochu „blíž“. Pro někoho jsou to možná jen žvásty novinářů a drby. Možná. Jenže některé věci se takto hodit pod stůl nedají. Například to, že pan tajemník Žák přímo v budově radnice fyzicky napadl zastupitele pana Kunetku. Zdá se Vám toto jednání korektní? Mně tedy určitě ne a nechápu, jak je možné, že svoji funkci poté ještě vykonával tak dlouho. Člověk, který po něčem takovém neodstoupí z funkce sám díky svému svědomí, by měl být nemilosrdně odvolán - díky svědomí jeho nadřízených.

Pan Žák už měl podobnou pověst již dávno před tímto incidentem. Co když si prostě někdo řekl, že na hrubý pytel patří hrubá záplata?

Tímto se nechci nijak zastávat anonymů, jen jsem se pokusil trochu zamyslet nad tím, co takové lidi vede k jejich jednání. Ve středověku se jako Anonym podepisovali lidé, kteří se báli důsledků, které by pro ně to, pod co by se svým normálním jménem podepsali, mohlo mít - třeba persekuce svatou inkvizicí. Později se jako anonym mohl podepisovat třeba nějaký rolník ze strachu, že by ho vrchnost dozvěděvší se o jeho troufalosti (že vůbec umí číst ;-) nechala zmrskat. Jaké byly důvody anonymních autorů v minulém režimu asi netřeba příliš rozvádět.

Ale co dnes? Žijeme snad ve středověku nebo totalitě? I když to tak pro někoho možná vypadá, já si to nemyslím. Snažím se uvěřit, že žijeme ve svobodné a demokratické společnosti, ve které má každý právo vyřknout svůj názor, bez obav z persekuce. Nechci říct bez obav z jakýchkoliv důsledků - to zase ne - demokracie totiž pro každého přináší i odpovědnost za jeho vlastní činy - a i jeho slova.

Já osobně se nikdy k anonymům uchylovat nehodlám - a myslím si, že lidé z turnovské opozice, na které by ony anonymy občas rádi někteří „hodili“, na tom jsou asi podobně. Oni už se proti věcem, které se jim na chodu radnice nelíbí, ozývají dost a pod svými jmény - proč by k tomu přidávali ještě anonymní hrozby?

Lituji těch, kteří se k autorství anonymních dopisů nechtějí hlásit. Ať už mají jakékoliv pohnutky. Těch „méně vyspělých“ by asi bylo líto každému. Já ale lituji i těch, kteří se prostě bojí postavit otevřeně tomu, co se jim (nebo kdo se jim) nelibí. Vím totiž, že někteří vlivní lidé v tomto městě by třeba rádi tento svůj vliv uplatňovali proti těmto „hříšníkům“. To v případě, že by tito byli třeba jejich podřízenými v zaměstnání nebo podobně. Možná, že to je důvod, proč někdo zůstává v anonymitě - pokud je tomu tak, chápu to. Ale zároveň jsem nevýslovně rád, že je spousta lidí, kteří v anonymitě zůstávat nemusejí a ani nikdy nehodlají.

Jedna z posledních věcí, která mně ale také zaráží, je fakt, že na „dopadení“ (což by se také dalo volně vyložit jako „udání“) pachatele, město schválilo částku 100 tisíc korun. Připadá mi to totiž jako kdybychom žili někde na divokém západě, tam se také vypisovaly odměny na hlavy psanců… Všichni občané si jistě přejí ve svém městě podobných incidentů co nejméně. Je ale tohle ta pravá cesta? Není snad úkolem orgánů činných v trestním řízení zabývat se těmito problémy? Nebo snad jejich povinnost? Jakým právem město disponuje s penězi tímto způsobem? Možná existují i jiné způsoby, jak zamezit dalším vlnám anonymů v tomto městě - ale nad tím se asi bude muset zamyslet pan Žák a jeho svědomí, případně i další lidé, kterých se to týká. A jestli chce, ať si na dopadení pachatelů vypíše třeba milión, ale ze svých peněz - protože obzvláště v jeho případě se patrně jedná o jeho osobní spor. Město ale také není úplně bez viny. Proč si proboha drželo takového člověka tak dlouho ve funkci tajemníka?

A ještě jedna věc by jistě stála za pozornost - komu vlastně celý ten humbuk kolem anonymů nejvíc prospívá? Nechci tímto obviňovat představitele města z toho, že by si ony anonymy psali sami, ale přinejmenším motiv to je. Jak je potom snadné svalovat vinu třeba na nepohodlnou opozici… Sice pro toto tvrzení nemám žádné důkazy, ale jaké důkazy mají turnovští radní? Takové nepodložené informace a dohady se ale nebrání dávat celostátním médiím… Kolik zastupitelů už kvůli anonymům a výhrůžkám odstoupilo? Nebo se možná mohu zeptat ještě jinak: Kolik zastupitelů vlastně anonymy dostává? Nejde nakonec opravdu ve většině případů pouze o osobní spory bývalého pana tajemníka, které byly prostě nafouknuty do podoby „teroru“ proti celé radnici?

Co tedy napsat závěrem? Je smutné, že k podobným případům vůbec dochází - že ještě dnes, v době svobody slova a projevu, vznikají nepodepsané dopisy. Ale ještě smutnější podle mně je, když takovéto dopisy vznikají ne jako projev obyčejné duševní nevyzrálosti na straně jejich pisatele (jako tomu v takových případech většinou bývá), ale jako důsledek toho, že špatně je úplně něco jiného a pisatel volí formu jako zoufalou a možná poslední formu, jak se proti tomu postavit. Opravdu je mi z takového stavu smutno.

Marek Turnovec
16. července 2000


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena