MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Pomozte demokracii

Petr Czasch

Je to už několik let, co vyvíjím snahu vzepřít se negativnímu vývoji a stavu prostředí našeho stavebnictví, které je stále víc deptáno celkově zhoršujícím se stavem naší společnosti. Samo stavebnictví svou rozbujelou korupcí ke zhoršování stavu společnosti bohužel výrazně přispívá. Z krásné stavařiny se stává čím dál více jen hnusný kšeft se smlouvami o dílo (a nereálnými podmínkami plnění), krásné řemeslo ustupuje obchodu, korupci a nekorektním vztahům mezi všemi účastníky výstavby.

S týmem spolupracovníků jsme vypracovali projekt Vnitrostátní offset (prohlédněte si: www.vnitrostatnioffset.cz), jež může tento negativní vývoj zvrátit. Předmětem projektu je vymýtit korupci ve věřejných zakázkách a výrazně přispět ke snížení nezaměstnanosti (projekt je založen na smyslu EU - na konvergenci regionů). Naivně jsem se snažil nabídnout tento projekt všem parlamentním stranám, jako možnost získání opětovné důvěry občanů ve své politiky. Jak v pohádce o slepičce a kohoutkovi jsem více než dva roky (2002-2004) chodil a osobně navštívil bezpočet politiků a úředníků, jež by tato problematika měla trápit. Začal jsem u komunálních politiků z místa mého působení a poté jsem dále trpělivě a opakovaně vysvětloval podstatu projektu. Všechny jsem upozorňoval na to, že současně platný (ani ten bývalý = 199/1994 Sb a budoucí - zatím bez čísla) zákon o veřejných zakázkách je v přímém rozporu s Ústavou ČR i trestním zákonem - podporuje a kryje totiž nekalou soutěž, diskriminaci, korupci, a podílí se přímo na zvyšování nezaměstnanosti i státního dluhu. Zjistil jsem, že současná politická garnitura nemá vůbec zájem korupci řešit .(korupce a nezaměstnanost fungují jako spojené nádoby). Důvody jsou prozaické - z korupce žijí všechny parlamentní strany i politici samotní. Těm několika poctivým současný systém vládnutí nedovolí stav věci změnit.

Snažil jsem se hledat uplatnění našeho protikorupčního projektu i jinde - u neparlamentních stran. Straně Práce jsem s tím účelem pomáhal i vzniknout zajištěním podpisů na petiční listině. Byla to jen ztráta času, ale opět cenná zkušenost - že tudy cesta nevede. Pomalu jsem začínal být pesimistou, nikdo se nesnažil pomoci protikorupční projekt uplatnit a zakotvit v politickém systému. Až letos v zimě, jsem se seznámil s myšlenkami mezinárodní organizace Hnutí za přímou demokracii (www.pdemokracie.ecn.cz) Zjistili jsme, že naše aktivity jsou si velmi blízké, cíle se naprosto shodují. Návrh Občanské Ústavy této organizace je v souladu s principy Vnitrostátního offsetu. S českými členy HZPD jsme se dohodli, že bude nutné založit nový politický subjekt, jehož úkolem bude - radikální změna politického systému. Pro zavedení přímé demokracie (PD) do volebního systému je nutné změnit volební zákon. Přitom je nemyslitelné, že by se současné parlamentní strany dobrovolně připravily o své mocenské pozice a s tím spojené osobní výhody zainteresovaných politiků i zájmových skupin na politiky a strany napojených. Přímá demokracie totiž, zjednodušeně řečeno, systematicky likviduje nezodpovědné politiky i strany.

Politický subjekt jež zakládáme tedy ponese název DEMOKRACIE. Chcete-li, můžete se zapojit přímo (info na www.demokracie.info), nebo nám můžete pomoci jen svým podpisem na petiční listině, tamtéž. Rozhodnete-li se pro podpis, učiňte tak, prosíme, co nejdříve, ať můžeme DEMOKRACII brzy zaregistrovat a podnikat další kroky. V době všeobecné nedůvěry v politiku je těžké přesvědčovat lidi ať (si !) pomůžou - byť jen svým podpisem.

MŮŽEME TO ZMĚNIT je ústřední heslo DEMOKRACIE a zda se to povede bude záležet už jen na nás všech. Změnit to můžeme - a jednoduše! Jen je třeba chtít. Děkuji za pozornost


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena