MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jaká je pravda

Ivan Turnovec

Příloha deníku Pojizeří přinesla v pondělí 10. 10. na své první stránce příspěvek s názvem VÝZVU POHŘBILA ZŘEJMÁ BLAMÁŽ začínající větou: „Odpůrcům turnovského starosty se na petiční arch podepisovali i lidé, kteří jsou dávno mrtví.“ Zhruba ve stejném čase kdy se Deník Pojizeří s přílohou Pojizeří začal prodávat, převzala podatelna turnovské radnice znovu VÝZVU s doprovodným dopisem, jako reakcí na vyjádření starosty Turnova, na které se dovolává (nepřesně) článek pana Jakubce, končící údajným výrokem Milana Hejduka „Výzvu jsme kvůli nevěrohodnosti vrátili jejím organizátorům. Nebudeme se jí zabývat.“

Na reakci pana starosty jsme odpověděli, a odpověď platí i pro Pojizeří, takto: „Bezesporu fatální chybou je dvojí podpis pana Otakara Grunda, nicméně jde pouze o drobnost, která je řešitelná vyškrtnutím podpisu uvedeného s číslem 71. Tato chyba bezesporu padá na náš vrub, došlo k ní při kompletaci.

Jiná situace je již v případě Vašich dalších připomínek – za velmi účelové pokládám tvrzení že pan Bohumil Vít z Tázlerovy 268, zemřel podle evidence obyvatel v roce 2002 (žil Na Kamenci a ne v Tazlerově ulici) – v evidenci by měl být evidován živý podepsaný Pohumil Vít, nejstarší syn paní Jaroslavy Vítové, který je pravidelně každý týden doma v Turnově, i když jinak žije v Tanvaldu (podepsáni jsou celkem 4 členové rodiny Vítových – pozn. it), v žádném případě nejde o „mrtvou duši“ jak jste se pokusili tvrdit, ale jde o Turnováka.

Paní Suchomelová sice žije v Tázlerově 255 (je spolumajitelka objektu pozn. it.), není zde ale přihlášena k trvalému pobytu – to je důvod proč není v městské evidenci a proč tedy na její podpis nemusí být brán zřetel.

Jiná je situace v případě podpisu pana Radima Pochopa – podepsala jej manželka a tak je jeho podpis neplatný. Každá rodina měla při podpisování dostatek soukromí k tomu aby si mohla výzvu přečíst, a v záhlaví listu s podpisy je uvedeno : Připojuji se k výzvě na odvolání starosty Turnova ing. Hejduka – jde o problém rodiny a nikoli předkladatelů VÝZVY – navíc měl jmenovaný možnost svůj nesouhlas vyjádřit od května tedy v časovém úseku čtyř měsíců, a to v každém případě písemně na adresu na podpisovém archu uvedenou. Vzhledem k tomu jak reagoval, jeví se nám, že jeho opožděný protest byl kýmsi vyvolán. Jeho podpis vyškrtáváme.

Obešli jsme okolí Stebémky a můžeme vás ubezpečit, že občané si odvolání ing. Hejduka z funkce starosty města přejí i nadále a je jich daleko více než těch, kteří se podepsali. Abychom splnili zákonné podmínky, je podpisový arch č. 3 doplněn o chybějící (administrativně neplatné) podpisy. VÝZVU ZASTUPITELŮM předkládáme k vyřízení opakovaně tak, jako se to děje na zastupitelstvu díky starostovým snahám prosadit své návrhy investičních akcí.“

Přání občanů, aby byla jejich VÝZVA Zastupiteli města projednána v nejbližším možném termínu stále trvá. Za redakční blamáž lze označit nepravdivý článek, napsaný jen na základě tvrzení pana starosty Hejduka. Je smutné když si novináři informace neověří i od druhé strany. Na závěr pro čtenáře POJIZEŘÍ, i všechny ostatní, snad jen tolik, že VÝZVA, aby zastupitelé jednali o odvolání starosty splňuje zákonné požadavky a bude na některém z příštích zastupitelstev projednávána.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena