MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jak to vidí zastupitelé

redakce

Jde o odpovědi na redakční dotaz: V listopadu by zastupitelé měli rozhodnout o tom, jestli budou nadále pokračovat odtahy vozidel, resp. Jestli bude stávající systém odtahů nesprávně zaparkovaných vozidel zachován, zrušen nebo přehodnocen. Jak jste celou situaci zhodnotili vy?

Mgr. Petr Haken - člen rady a zastupitelstva města (zvolen za ODS):Jsem zastáncem myšlenky úplného zákazu stání na celém území centra města. To však může být řešeno až po vybudování parkoviště na Koňském trhu, případné dobudování oblasti dnešního autobusového nádraží. Poté bych byl pro každý odtah z centra jednoznačně. V dnešní situaci se některé odtahy jeví velmi problematicky. Těžko mohu říci, zda ten či onen odtah byl nutný či nebyl. Musel bych prostudovat veškerou dokumentaci. … Podle mého názoru dnes mnoho lidí používá automobil nadbytečně. Lidově řečeno neudělá ani krok pěšky či kolmo. Tito lidé samozřejmě nezaparkují na parkovišti vzdáleném 300 metrů od cíle jednání, ale do 50 metrů. Takové bych odtahoval okamžitě. Ale jak to má policie poznat, že? Proto musí používat „ zákon " a tento se někomu může jevit jinak než zasahujícímu policistovi. Ano, jde o výklad „zákona". I kdyby všechny případy odtahů byly jednoznačné, stejně si přijde jisté procento postižených stěžovat…

Eva Kordová - členka zastupitelstva města (zvolena za Nezávislé): Systém odtahů vozidel v Turnově by měl být určitě přehodnocen, včetně změny smlouvy mezi městem a soukromou odtahovou službou. Nejsem jediný zastupitel, který zaznamenal řadu negativních reakcí a stížností na odtahy v našem městě. Chápu, že je nutné postihovat dopravní přestupky, které brání plynulému silničnímu provozu. Na tuto skutečnost ostatně pamatují příslušné zákony o provozu na pozemních komunikacích. Ale je třeba specifikovat právní mantinely pro tuto službu. Jednoznačně stanovit co je skutečně závažný přestupek, který narušuje plynulost silničního provozu a je tedy na místě použít tuto sankci, nebo se jedná o menší přestupek a ten řešit jiným způsobem např. botičkou. Vše s ohledem na místní podmínky, protože řada veřejností ostře kritizovaných odtahů byla provedena v místech velmi dopravně problematických, bez parkoviště apod….

Aleš Mastník - člen zastupitelstva města (zvolen za VPM): Přiznám se, že jsem v celku diskusi nepochopil. Buďto je tu nějaký právní pořádek, který říká, že budeme dodržovat to, co je psáno, a nebo je tu anarchie. Jestli jsem to za těch asi patnáct let sledoval, snažíme se o demokracii s právem. A k tomu patří i to, že sice řídíme svobodně své životy, ale v rámci pravidel. Z diskuse kolem městské policie jsem pochopil, že jsme sice rádi, že máme demokracii, ale pravidla bychom ctít už nechtěli. Křičíme: „Odtáhněte je!", když stojí před naším vchodem, ale láteříme, kroutíme se, když jsme viníky my. Nebo ještě jinak: Pokud jsme viníky, nejraději bychom nic neplatili, ke svému činu se nehlásili a nebo vůbec nejlépe zrušili celou městskou policii. Možná si pamatujete kličkující sanitku v Hluboké, která nemohla projet, protože prostě neukáznění řidiči ji, či jinou ulici ve městě zablokovali. Jediné, co se může změnit je to, jak budeme chápat přestupek především v parkování v okrajové části města, kde to je v podstatě „fuk" a nebo na exponované silnici v centru. Takže jsou pravidla a ty platí pro všechny. A odtahy jsou jen jedním nástrojem, jak jejich dodržování vymoci.

Mgr. Aleš Mikl - člen zastupitelstva města (zvolen za ODS): Zachování stávající formy odtahů v Turnově v žádném případě nepodpořím. Považuji jej za špatný z celé řady důvodů, zejména však proto, že v mnoha případech byli tímto režimem odtahů postiženi řidiči neoprávněně a následně uplatňované nároky vůči těmto řidičům byly v části nezákonné. Přehodnocení této problematiky v rámci seriózní diskuse se nebráním, neboť za určitých okolností je odtažení vozidla bránícího plynulosti provozu na pozemních komunikacích na místě. Pokud by však zajištění těchto odůvodněných a „legálních" odtahů mělo být realizováno prostřednictvím smluvního partnera města, kdy v tomto smluvním vztahu bude hrát hlavní roli ekonomická rentabilita (jak je tomu ostatně v případě současné smlouvy s firmou pana Melichara ), potom jsem zastáncem úplného zrušení odtahů v Turnově. Jsem totiž přesvědčen, že absolutní většině situací, které mohou následně skončit odtažením vozidla, se dá předejít tím, že budeme strážníky městské policie potkávat v hojném počtu v ulicích města, kde budou jak občanům, tak návštěvníkům Turnova pomáhat v jejich orientaci ve městě, upozorňovat je na jejich pochybení a vůbec zajišťovat klid a bezpečnost. V takové činnosti totiž vidím smysl městské policie především.

František Zikuda - člen zastupitelstva města (zvolen za Nezávislý blok):Rozhodně se chci počítat mezi zastánce pořádku, a proto souhlasím se zavedením systému odtahů nesprávně zaparkovaných vozidel ve městě. í Tyto systémy jsou zavedeny i v jiných městech a myslím, že jsou rovněž funkční, i když i zde je nepříjemné zaplatit za odtah v případě provedení přestupku. Systém odtahů zavedený v Turnově by měl rozhodně zůstat, i když s drobnými úpravami. Neměl by být zneužíván odtahovou službou, aby sama rozhodovala, které auto odtáhnout podle hesla: „Čím více, tím lepe". Pokyn k odtahu by měl dát pouze odpovědný zástupce policie po posouzení daně situace tak, aby odtahový systém sloužil hlavně k udržení pořádku při parkování vozidel, a ne jako dobrá výdělečná činnost pro firmu, která zajišťuje odtahy.

Osobně si myslím, že dodržování zákona o silničním provozu by nemělo být bráněno. Jiná je situace v případech kdy dojde k nezákonnosti městské policie, jak se snaží tvrdit pan zastupitel Mikl. Jeho podnět by měl být řádně přešetřen, a pokud k porušení zákona ze strany městské policie odtažením vozidla došlo (a já jsem přesvědčen že nedošlo) měli by být zodpovědní potrestáni. V případě opačném se jistě dočkají zastupitelské omluvy.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena