MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jak vidí problematiku komunálních sporů

Václav Koďousek

Jsa nepřímo vyzván p. Charouskem v HOT (říjen 2005) na téma sporů v turnovské komunální politice dávám na zvážení svůj pohled na tuto záležitost.

Co se týká sporů občanů s vedením města (a zejména se starostou), je příčina těchto rozporů jasná: Město téměř nekomunikuje se svými občany. Všechna důležitá rozhodnutí o životě ve městě a o jeho dalším vývoji jsou „upečena" na radnici mezi úzkou skupinou lidí, myslících si o sobě, že mají patent na moudrost a neomylnost a názory svých voličů znát nepotřebují, neboť o voliče budou stát až zase půl roku před volbami. Takže jako občan mám v podstatě jen jedno právo - zvolit zastupitele. Právo na názor a možnost jeho uveřejnění také mám, ale obvykle se z něho stane jen „výkřik do tmy", protože názory voličů opravdu málokoho ze zastupitelů zajímají. Pokud vím, tak jen p. Kunetka pořádáním svých diskusních fór má možnost, a uplatňuje ji, poznat názory svých voličů.

Vedení města nestanovuje občanům mantinely, v nichž by se měli pohybovat (aby pak důsledně tyto mantinely hlídalo), ale přímo nařizuje, co se smí a co ne (např. o způsobu likvidace svých odpadů a splašků nemůže rozhodnout sám občan, radnice mu sama nařizuje, jak to má provést, i když ji k tomu zákony nenutí). Vyhlášky města bývají nesrozumitelné, nesmyslné a nelogické a často jen proto, aby něco bylo na papíře („Vždyť to stejně nikdo nebude kontrolovat," jsem slyšel od úředníka radnice na vlastní uši). Město se chová ke svým občanům rozdílně podle toho, kde kdo bydlí -jiné služby poskytuje v centru a jiné v okrajových částech (úklid chodníků, vybavení odpadkovými koši, kontrola strážníky, ...).

A co se týká sporů mezi zastupiteli samotnými? Z mnoha čiší zjevná arogance poukazováním na „vždyť z něho nikdy nic rozumného a použitelného nevypadne". Co je ale rozumné a použitelné, když zastupitelé stojí proti sobě místo toho, aby spolupracovali? Nemusím souhlasit s názory např. p. Ku-netky na autobusové zastávky na náměstí, ale musím vědět, že autobusy budou moci zastavit někde vedle a lidé nebudou muset pěšky přes půl města, chtějí-li na úřad. Nemohu ale souhlasit s rychlými řešeními p. Hejduka, který každému hned okamžitě odpoví svou pravdou, ale bez jakýchkoliv podkladů. Příklady bych měl... A vůbec - stačí navštívit kterékoliv zasedání zastupitelstva, abyste poznali, jak bystrého a všeho znalého člověka v čele města máme. Ať řekne kdokoliv cokoliv, pan starosta vždy zná odpověď. No řekněte - není génius?

Jako občan Turnova nemám radostné vyhlídky na lepší zítřky. Doprava je výhledově řešena - neřešena. Dílčí úpravy kruhovými objezdy dopravu spíš zpomalují a regulační plán přesunuje problém dopravy ve městě z jednoho špatného místa na jiné špatné. Máme tak vyhlídku, že za velké peníze zbavíme část města problémů, které jen přesuneme jinam. Ve městě není kde zaparkovat, pokud potřebujete vyřešit „rychlovku" v centru. A pokud si řidiči způsob najdou, brzy je jejich snaha oceněna zákazem stání. Havlíčkovo náměstí je ukázkou plýtvání prostorem, což nemohou návštěvníci města ani trochu pochopit (já také ne). Městská doprava se pomaloučku lepší, ale stále v podstatě nefunguje (jako městská). Na kulturu si stěžovat nelze až na chybějící kulturní dům (přece jen do Pěnčína nebo do Semil je to z ruky) a také kino, jež umístěné daleko od centra je těžko dostupné z opačných konců města (opět chybí městská doprava). V létě se není kde koupat (kde je to starostovo „v příštím roce postavíme"?) a v zimě bruslit. A dojde-li na Daliměřicích ke „zkvalitnění povrchu" stávajícího hřiště, znamenající i nemožnost výroby ledu v zimě, budou starostu a vedení města proklínat další desítky a možná stovky občanů. A služby? Pokud se podaří prosadit další výstavbu hyper- super- marketu na Koňském trhu namísto odpočinkové zóny, která centru evidentně chybí, obávám se ještě většího „zmrtvění" centra, protože i stávající obchodníci spíše zmizí, než aby rozšířili prodej i na večerní hodiny.

Znáte-li někdo pozitivní výhled, sdělte mi ho, prosím. Ať mám nějakou radost do života v Turnově. Předem děkuji.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena