MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Nová expozice Turnovského muzea

Charakter sbírkového fondu řadí Okresní muzeum Českého ráje v Turnově mezi jedinečné instituce nejen v rámci České republiky, ale i Evropy. Sbírky muzea v návaznosti na vzdělávací programy zaměřené na všechny úrovně škol, odborníky a početné zahraniční návštěvníky, představují nenahraditelný zdroj poznání.

RNDr. Tomáš Řítkošil

Okresní muzeum Českého ráje v Turnově výrazně přispívá k propagaci regionu a zároveň hledá další možnosti ke svému působení například v oblastech vzdělávání. Zaměření na prezentaci přírodních zajímavostí Českého ráje a zpracování drahých kamenů podporuje rozvoj turistiky. Důležitou součástí muzea jsou stálé expozice, které využívají především vlastních bohatých sbírek, vycházejí z potřeby regionu, města a jednotlivých skupin návštěvníků. Nejvýznamnější část sbírek je specializována na drahé kameny a jejich zpracování v širším okolí Turnova. To se zákonitě obráží i ve vstupní mineralogicko-geologické expozici. Právě tato expozice prošla nyní zásadní rekonstrukcí a byla otevřena pro veřejnost 11. července 2000. Scénář je dílem RNDr. Tomáše Řítkošila (na přiložené fotografii).


Zásluhu na nové tváři expozice mají i další pracovníci muzea a některých geologických podniků. Expozice netradiční formou seznamuje návštěvníky se zdánlivě neživými částmi planety Země, ať již jde o minerály, horniny, nebo fosilie. Upozorňuje na to, že z dlouhodobého pohledu je Země živé a dynamické těleso, které se účinkem geologických procesů mění. Uvnitř planety, ale i na povrchu probíhají postupně procesy, které jen v dobách nejnovějších katastrofických zvratů je člověku umožněno sledovat, většinou se jeví jako příliš dlouhé. Nicméně s geologickým vývojem souvisí i vývoj života a tedy i člověka. Vstupní část expozice je věnována vývoji Země a jejího povrchu. Následuje geologický vývoj od prvohor s údaji o prvohorních a druhohorních mořích. Hlavní části jsou ale věnovány nalezištím drahých kamenů v rámci celé republiky i okolí Turnova. Zde jsou využity acháty a jaspisy nejen ze starých sběrů MUDr. Šolce, ale i novější sběry z konce osmdesátých let.

Nová expozice turnovského muzea

Některé typy výskytů jsou prezentovány i ukázkami hornin a minerálů získanými mineralogem muzea v posledních pěti letech na expedicích v Rusku a na Sibiři.

U příležitosti otevření expozice si dovolujeme jen stručně upozornit návštěvníky Turnova, že s drahými kameny se setkají i v dalších expozicích a to v expozici technologie zpracování drahých kamenů a konečně v expozici drahých kamenů.

Ivan Turnovec
18. července 2000


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena