MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Kvalita ovzduší je znovu horší

Ivan Turnovec

V centru pozornosti jsou totiž stále jen velké továrny. Připomněl to exministr životního prostředí Bedřich Moldan v MfD 5. listopadu. Při tom bez ohledu na snížení emisí v oblastech kdysi nejhorších (Sokolovsko a Mostecko), je v mnoha městech kvalita ovzduší kritická, často výrazně horší než před deseti, či dvaceti lety. Co to způsobuje? Lokální topeniště a automobilová doprava. Někde působí oba faktory současně, jindy jeden nebo druhý. V každém případě jde o zdravotní riziko.

Především je to individuální a hromadná automobilová doprava, jejíž intenzita prudce roste. Škodlivin v automobily přecpanných ulicích, bez ohledu na přísné limity pro jejich vypouštění z výfuků, přibývá. Svou roli hrají i staré vozy na které jsou měřítka mírnější než na nové, a které často nejsou důsledně kontrolována. Zde může pomoci jen řádně fungující veřejná doprava a osobní ohleduplnost řidičů. Moudří představitelé radnic, např. v Třeboni si to uvědomují, veřejnou dopravu mají zdarma. Problém je tam, kde naopak nemoudrá rozhodnutí jen další individuální i nákladní dopravu do obci přivedou. Výstavba spermarketu v centru Turnova mezi taková patří.

P CLASS="Odstavec">K automobilům přistupuje v zimním období další, stále výraznější zdroj znečištění ovzduší. Jsou jím malá topeniště, nepodléhají totiž žádným přímým limitům. Podpora ekologického topení je nulová. Zdražování energií vede k tomu, že lidé v bytech a rodinných domcích v poslední době od vytápění elektřinou a plynem odstupují a vracejí se k uhlí a dřevu. Z úsporných důvodů velmi často spalují velmi nekvalitní paliva i domácí odpad. Stejně se chovají nekontrolované živnosti, i ty mohou být výrazným znečišťovatelem. Zde by měly sehrát pozitivní roli místní referáty životního prostředí ve spolupráci s vedením obcí. Lidé by si měli uvědomit, že zapáchající dým i z těch nejmenších komínů neznamená jenom obtěžování, ale velmi nebezpečné zdravotní riziko. Spaliny mají v Česku na svědomí tisícovky zbytečných úmrtí ročně. Zodpovědnost za znečišťování ovzduší lokálními topeništi je zcela v kompetenci obcí. Někdy by pomohla ekologická daň znevýhodňující spalování méně hodnotných paliv, jindy kompenzace zvýšených nákladů za topení ekologické. Ani tento problém turnovská radnice dosud neřeší. Při tom kouř z topenišť na některých místech je neúnosný.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena