MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Do roku 2006

Ivan Turnovec

Na otázku „Kam spěje kultura mezilidských vztahù v politice a českém podnikání“ se odpovídá velmi těžce. Agresivita a individuální „prosazování přes mrtvoly“ dnes už není jen nadsazenou slovní hříčkou, ale reálnou součástí českého podnikání a politiky. Morálka ve společnosti je skutečně pokleslá. Peníze a politická příslušnost mohou, přes veškeré proklamace, ovlivňovat i trestní stíhání (a co je nejhorší vedle tolerování zločinù u jedněch - jen namátkou exministrministr zemědělství a jeho Pozemkový fond, mohou být stíháni i nevinní - na tomto místě připomenu aktivistu Pence - i k jeho kauze se časem vrátím).

Visí-li něco ve vzduchu přímo jako životní potřeba celé české společnosti, je to právì slušnost. Osobnì věřím, že ta je hrází pro excesy se kterými se dnes potkáváme. Ztráceli jsme ji postupně celá desetiletí, a ani polistopadový vývoj na věci mnoho nezmìnil. Možná dokonce to ztrácení ještě urychlil, když za normu jednání a mezilidských vztahù se začaly po pár letech znovu prosazovat nadutost a povýšenost, intolerance, agresivita a neochota k domluvě. S podraznictvím, lží a křiváctvím se setkáváme jako s obecným vzorcem chování už i u značné části nezletilé populace.

Slušnost je proti drzosti opravdu v nevýhodì. Rozeřvaným hulvátùm se ustupuje. Starou moudrost, že lepší je drzé čelo než poplužní dvùr propagují i mnozí naši politici. Starosta Turnova nebo premiér Paroubek jsou toho příkladem. Mnozí politici si drzost zvolili za jediný program. Místo aby se snažili lidem naslouchat, zamořují ovzduší slovní arogancí a vyzývavostí, v níž se domnívají spatřovat svou názorovou pevnost. Se znalostmi to bývá horší a tak ani jinak reagovat nemohou. Navíc se skrývají za své stranictví a to je skoro horší než anonymita.

Směrování společnosti jako celku bude samozřejmě vždycky výslednicí mnoha protichùdných sil. V jejím čele musí však stát lidé slušní, schopní porozumění a vcítění, nikoli jen okázalého pohrdání názorovým protivníkem a schopní nedej Bože likvidovat své odpùrce i fyzicky. Hrozné je, že zkušenosti z dob vzdálených, ale i nedávných, jsou takové, že nelze současné vládnoucí elitě věřit. Je nejvyšší čas aby v roce 2006 došlo na politické scéně parlamentní i komunální k výměně stráží, aby se objevili noví lidé a nová uskupení. Zda se to podaří, záleží na nás voličích.

Pokud jste to dočetli až sem, není třeba nic speciálního do roku 2006 přát, je to totiž jasné - no a pokud bude sloužit navíc ještě zdraví, není třeba si zoufat.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena