MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Zastaveníčka II Břetislava Jansy

Pohled na část expozice

Zastaveníčka II je název autorské výstavy fotografií Břetislava Jansy vedoucího fotoklubu Safír v Turnově. Vernisáž, za přítomnosti více než třiceti zájemců, proběhla v Okresním muzeu Českého ráje v Turnově odpoledne v sobotu 15. července 2000. Hosty přivítala ředitelka muzea PhDr. Jakouběová s tím, že všechny pozvala nejen na výstavu Jansových fotografií ale i k prohlídce muzea.

O práci relativně mladého nestora turnovských fotografů (narozen 1949), zastupitele města za VPM a současně aktivního předsedy fotoklubu Safír, který se v posledním desetiletí svou mnohaletou zálibou dokonce živí, promluvil pan Karel Bárta.

S poetickými, ale i technickými fotografiemi autora se během let měli možnost seznámit nejen turnováci, ale i další občané na mnohých výstavách doma i v zahraničí a také v nejrůznějších publikacích propagujících přírodní krásy Českého ráje i širšího okolí (například Bozkovské jeskyně na Železnobrodsku).


Břetislav Jansa

Na jedné z fotografií můžete spatřit pana Břetislava Jansu před svými fotografiemi, na další pak pohled na část výstavky. Zastaveníčka II jsou druhou částí retrospektivních tématických výběrů z „cestovatelských“ fotografií, který vzniká v tomto desetiletí kdy už je možno svobodně cestovat. Před dvěma lety byla Zastaveníčka I věnována přírodě, přesněji horám a dolinám v některých Evropských zemích. Tentokrát se Jansa zaměřil na architektonické prvky. Jak sám upozornil všechny jeho záběry pocházejí z míst, která jsou obývána. Na historické památky, které na cestách Evropou s přáteli procházel a fotografoval, se dostane někdy příště. Mně osobně učarovaly záběry zákoutí se schodišti z cest po Korsice a Francii. Za mistrovskou fotografickou práci lze ale označit všechny prezentované snímky. V každém případě stojí za shlédnutí všech 36 fotografií vystavených v Turnovském muzeu po dobu příštích několika týdnů, do 12. srpna. Letním hostům, návštěvníkům Turnova lze na závěr jen připomenout pozvání paní ředitelky k návštěvě stálé expozice i letních výstav, věnovaných šperkům.

Ivan Turnovec
18. července 2000


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena