MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Apel na turnovskou ODS

Ivan Turnovec

Vážení straníci, obracím se na Vás protože jsme v roce kdy proběhnou parlamentní a další volby. Je žádoucí, aby došlo k výměně stráží a byla sestavena nová vláda pro stát a s menším zpožděním došlo k témuž i na radnicích. V našem případě na radnici turnovské. Je to ale problém. Zodpovědnost za vedení města leží jednoznačně na bedrech do zastupitelstva zvolených členů ODS. Zatím co nezávislému bloku starosty Hejduka šlo pouze o zajištění kontinuity jeho vládnutí a jeho zástupci se při hlasování nemusejí rozmýšlet, protože svého cíle dosáhli, nedošlo k žádné kontrole a plýtvání městskými penězi starostovi dosud prochází, stejně jako jeho výroky o vyvlastňování v rámci jím protlačovanému, neschválenému regulačnímu plánu města, mělo ODS jisté priority ve svém volebním programu. Na mnohé z nich zastupitelé zapomněli, a místo jejich prosazování podporovali a podporují ing. Hejduka a jeho, ne vždy logické představy o užitečných investičních akcích. Nejnovější nebezpečí hrozí v případě starostem masivně protlačované výstavby Střelnice, o jejíž likvidaci a nezajištění zdrojů na výstavbu (původně rekonstrukci) se sám významně zasloužil. Jemu a jeho blízkým z nezávislého bloku nezávisí na občanech, ale pouze na osobní prestiži. Opakované snahy paní místostarostky, zcela odlišné od rozumných ekonomických argumentů ing Pekaře, to jen potvrzují. Zvlášť v tomto případě by měli zastupitelé za ODS hlasovat společně s opozicí a nedospustit dlouhodobé zadlužení města s výrazným omezením potřebného financování nezbytných akcí a kultury.

Bylo by žádoucí, aby se nad tím jak hlasovali a co starostovi pomohli prosadit během uplynulých let zastupitelé za ODS, zamysleli všichni Turnovští členové ODS, důvody k tomu jistě najdou a řešení by mohlo před komunálními volbami zvýšit prestiž nejen turnovské ODS. Ono totiž není od věci zjistit, zda nejsou v radě a zastupitelstvu někteří příliš zavázáni starostovi za nejrůznější úsluhy či osobní prospěch, zda to neznamená střet zájmů a sohlas i s rozhodnutími, která nejsou pro město výhodná. Aby se zamysleli nad tím, proč nepřevzali vládu nad radnicí, když na řízení města mají odborníka místostarostu ing.Pekaře, a hlavně když tuto možnost již jednou měli a podpořili by je při tom (s výjimkou nezávislého bloku) ostatní zastupitelé. Bylo by užitečné, aby radnici do voleb vedl člen ODS, a aby se ještě do té doby stihlo prověřit rozhodování starosty Hejduka.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena