MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Fórum vědy 2006 v Nitře

Ivan Turnovec

Ve středu 25. ledna 2006 proběhl na universitě Konstantína Filozofa v Nitře zajímavý seminář pro pedagogické a vědecké pracovníky. Jednalo se vlastně o premiéru akce, která by měla pokračovat a vyvíjet se. Organizátoři ji nazvali Fórum vedy 2006 a označili její průběh za dialog. Setkání by se měla každoročně opakovat a na problémy vědy a jejích cest upozorňovat. Cíle akce jsou velmi ambiciosní, jak dokazuje již v pozvánce uváděná „nosná myšlenka“ vlastně logo celého jednání Věda pro universitu, universita pro vědu, tuto myšlenku by chtěli pedagogové university Konstantína Filozofa rozvést. Podle organizátorů se jedná o:

- zvýšení povědomí pedagogicko-vědeckých pracovníků o úloze vědy ve společnosti a v každodenním životě, o úloze vědy na universitě

- podpory zájmu mladých vědecko-pedagogických pracovníků a doktorantů o vědu a vědeckou karieru

- zmapování současného stavu vědeckého myšlení vůbec a jeho forem na universitě

- možnosti rozvoje perspektiv vědeckého myšlení a jeho domácích specifik

- hledání možností zapojení university do národních a mezinárodních vědeckých struktur

- charakteristiku styčných bodů universitního mnohooborového vědeckého výzkumu

- pokus o formulaci nosného (interdisciplinárního) vědeckého výzkumu university

Renomovaní pracovníci university přednesli deset velmi zajímavých referátů, z nichž si dovolím upozornit alespoň na část:

Pozicia a očakavánie universit v slovenskom a europskom výzkumnom priestore – Věda a výzkum na UKF dnes a zítra – Spolupráca na úseku vedy, výzkumu a vedeckej výchovy SAV a universit SR – Quo vadis veda – Nové možnosti vedeckého výzkumu v stredoeurópskom priestore.

Věřím, že nitranské Fórum Vedy vyvolá širší diskuzi o problémech, nejen slovenské ale i celoevropské vědy a universitní činnosti. Akce University Konstantína Filozofa si proto zaslouží pochvalu, jde o vykročení správným směrem v době, kdy je věda tak trochu popelkou na národní hospodářsko-politické scéně. Je nutno, aby si význam vědy, a s tím spojené výchovy odborníků, uvědomily co nejširší vrstvy národa a přesvědčili o tom i vládní elitu, která na rozvoj vědy a vysokého školství, a tím vlastně i rozvoj celé země, stále ještě zapomíná. Jde o problém který bezesporu cítí všechny postkomunistické země.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena