MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Dočkáme se i v Turnově?

Ivan Turnovec

Spis starosty města Turnova, kterým “zdůvodňoval” a prosazoval schválení svého záměru, za každou cenu zadlužit město výstavbou kulturního domu tak, aby v několika příštích letech byl ohrožen jeho plynulý chod pro nadměrné (a hlavně zbytečné) zadlužení.

Ve svém do materiálů zastupitelstva anonymně vloženém Spise (kateg.: střelnice – jednotlivé odpovědi – usnesení a vložené náklady a veřejnost, uvádí v úvodu odst. 1) pravdivě “V investici je doposud vloženo těsně nad 40 mil. Kč a v loňském roce byly realizovány plány za 4 mil. Kč.” Zamlčuje ale to hlavní – ZNAČNÁ ČÁST PROINVESTOVANÝCH PENĚZ JE NENÁVRATNĚ ZTRACENA – BYLY PLACENY ZBYTEČNÉ A NEKVALITNÍ, DÁLE NEPOUŽITELNÉ PRÁCE.

Odst. 2 – Usnesení RM a ZM – vedou k zahájení Střelnice – zde se ohání tím, že šlo o jednu z investičních priorit. Opět ale zapomíná podotknout, že ON BYL TÍM KDO TVRDIL, ŽE FINANCOVÁNÍ JE ZAJIŠTĚNO I PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ MECENÁŠE HORÁČKA, A HLAVNĚ KDO JE ZA LIKVIDACI OBJEKTU, KTERÝ MĚL BÝT REKONSTRUOVÁN, PŘÍMO ZODPOVĚDNÝ.

Připomíná podporu záměru Kongresového centra (pokus získat peníze od EU), to bylo nesmyslné od samého počátku a byl na to upozorňován. Podpora záměru na kterou se odvolává, je logická, každý turnovák si kulturní stánek přeje. Starostvy kroky jsou ale vedeny jeho osobní ješitností a snahou zakrýt prosazením výstavby všechna pochybení s akcí “rekonstrukce” která začala zbouráním celého objektu. Dělá co vždy, snaží se zabránit kontrole svého hospodaření.

Odst. 3 ) Jako podporu veřejnosti uvádí benefiční koncerty organizované městem – o finančním efektu, který byl vlastně propadem, ale mluvit nehodlá.

Závěr, kterým první stránku končí je vrcholem jeho demagogie: Pokud město projde takovými přípravnými kroky a usneseními – nemůže ve finiši říci ne. To dělají nevyrovnaná a neodpovedná zastupitelstva malých obcí, nebo politicky, či skupinově ovládaná zastupitelstva. ZAS NEUVÁDÍ, ŽE TÍM KDO MANIPULUJE SE ZASTUPITELY JE ON SÁM. PODRAZIL TENTOKRÁT I SVOJE KOALIČNÍ PARTNERY Z ODS, KTEŘÍ MĚLI INFORMACE OD MÍSTOSTAROSTY EKONOMA ING. PEKAŘE A S JEHO PLÁNEM NESOUHLASILI (s výjimkou dvou, jemu osobně zavázaných).

Není co dodávat, ostatně o problému napsal pan Šebelka pohledem zcela nezaujatého pozorovatele, a pan zastupitel Mastník pohledem podnikatele, hospodáře zainteresovaného na chodu města. Ke “kulturní vložce” zinscenované paní místostrastkou na jednání zastupitelstva se vyjadřovat nehodlám – to man Mastník udělal za mne. I ona nese svůj díl viny na neúčelně prohospodařených milionéch, které starosta Hejduk připomíná v úvodu svého “Spisu”. Jak dopadne kontrola je otázkou. Jisté však je, že na pochybení funkcionářů se přijde vždy až po razantní změně zastupitelů. Doufejme že se toho dočkáme i v Turnově.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena