MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Stanovisko k mimořádné relaci RTT z 19. 7. 2000

Stručný obsah:

Existuje spousta lidí, kteří se moc nestarají o věci, které se kolem nich dějí. Jelikož sám sebe ale považuji za jednoho z těch, kteří občas nedokážou jen nečinně přihlížet, vyprovokovaly mne události letošního jara k tomu, že jsem začal pracovat na těchto internetových stránkách. V té době jsem ani zdaleka netušil, jak se stránky budou vyvíjet a jaká bude jejich budoucnost. Z počátku jsem si nedělal příliš iluze o potenciálu internetu jako informačního média ve městě, jako je Turnov.

Původní myšlenka byla prostá – přinést lidem informace, které by se k nim jinými kanály nedostaly. Ať už jde o média z celostátní působností, jež se leckdy do provinčních sporů našeho města radši nechtějí zaplétat, až po média regionální, která jsou někdy dosti poplatná současnému vedení města. Chtěl jsem prostě nabídnout alternativu. Postupem času ale přibývalo nápadů a proto teď na těchto stránkách naleznete mnohem víc. Články o kulturních akcích i politickém dění, dokumenty historické ale přesto aktuální, možnost diskuse nad problémy Turnovska pro všechny návštěvníky stránek, e-mailová diskusní konference a nebo zajímavé internetové odkazy nějak související s regionem.

Někomu ale zřejmě začalo vadit, že tak v Turnově tak vzniká konkurence ke stávajícím médiím. Ba co je horší – že ona konkurence se dokonce opovažuje prezentovat úplně odlišné názory a postoje, než jaká většinou prezentují ostatní média.

Jelikož osoby bezejmenné, potažmo anonymní, jsou nyní v Turnově obzvláště nepopulární, nebudeme o této osobě s obavou z konkurence hovořit jako o někom neznámém, tento stav poněkud zkonkretizujeme. Podle titulku tohoto článku jistě tušíte, o koho se jedná. Ano, je to pan JUDr. Milan Brunclík.

Motivace tohoto článku je tedy vcelku jasná – nějak se vyjádřit k tomu, co nám pan Brunclík předvedl ve „svých posledních dvaceti minutách“. Konkrétně jde o mimořádnou relaci z 19. července 2000. V ní totiž mezi tématy turnovského teroru přišly na přetřes i tyto stránky. Proč bylo toto téma zařazeno zrovna mezi dvě reportáže o anonymech a žhářství, mi není úplně jasné. Jestli tím pan Brunclík chce naznačit nějakou moji spojitost s podobnými trestnými činy, nechť předloží nějaké důkazy. Také není jasné zařazení do „mimořádné relace“. Lidé, kteří tyto stránky sledují jistě ví, že existují už pár měsíců a zrovna v poslední době se na nich nic moc nezměnilo. Zřejmě se toho dělo v Turnově za posledních pár dní tolik, že pan Brunclík si od toho běhání po vypálených staveních potřeboval trochu odpočinout – a tedy stvořit nějakou „odpočinkovou“ reportáž. Faktem je, že tato snaha mu opravdu moc práce nedala. Asi si nechal svým synem ukázat pár internetových stránek a zabral je kamerou. Je velmi smutné, že se takový profesionální žurnalista, jakým pan Brunclík se svými letitými zkušenosti jistě je, za svých 40 000 korun týdně, není schopen zvednout ze svého studia a promluvit si třeba s osobou, okolo které se celá jeho „reportáž“ točí. Nevyužil žádné možnosti kontaktu, aby se také zeptal člověka, kterého si vzal tentokrát na mušku. Toto je první Brunclíkovo žurnalistické faux pas v této kauze.

Nyní se postupně věnujme jednotlivým částem jeho „domácí reportáže“, na které prostě nelze než reagovat.

Podle pana Brunclíka ho kontaktovali nějací známí ze Švýcarska, kterým připadá, že tyto stránky jsou neslučitelné s evropským právním řádem. Nevím, evropský právní řád jsem nestudoval a pan Brunclík pravděpodobně také ne (jeho specializací byla zřejmě kriminalita v hluboce totalitním Československu). Dovolte mi, než se pustím do samotné otázky legálnosti stránek, zpochybnit verzi pana Brunclíka o „cizině“. Existuje totiž záznam adres počítačů, z kterých si lidé stránky prohlíželi. Zjistit fyzické umístění konkrétního počítače je většinou nemožné nebo velmi obtížné, ale co je z takového přehledu celkem zřejmé je alespoň to, z jakých zemí pocházejí návštěvníci stránek. Ze Švýcarska jsem žádný přístup na stránky neobjevil. Můžete mi věřit, ale také nemusíte. Stejně tak můžete či nemusíte věřit verzi pana Brunclíka.

Další zarážející fakt – kdyby se pan Brunclík trošičku pohyboval na internetu, jistě by věděl, jak je snadné nějak zareagovat, pokud si někdo prohlíží nějaké stránky a něco se mu na nich nelíbí. Snad na všech internetových stránkách bývá nějaký kontakt na autora – většinou alespoň e-mailová adresa. Napsat zprávu na tuto adresu nic nestojí – jen chvilku námahy a času. Pokud jsou tedy přátelé pana Brunclíka tak rozhořčeni, co jim bránilo mi napsat? Nedostal jsem však nic. To samé mohl udělat pan Brunclík, jestliže stránky nějak pobouřily jeho osobně. Takhle to ale vypadá, že přátelé pana Brunclíka jsou internetově ještě zaostalejší než on – a nebo, což se mně osobně zdá jako daleko pravděpodobnější – si celou „švýcarskou story“ vymyslel. Ať tak či onak, považuji to za druhé novinářské faux pas této relace.

Vraťme se ale po menším odbočení k hlavnímu tématu – mně osobně dosti překvapil už samotný začátek. Pan Brunclík kamerou zabírá moje osobní internetové stránky. K tomu nám ve svém komentáři pilně sděluje, o jaké že se to jedná semeniště zla a zášti. Pak plynule naváže komentářem k mému dalšímu projektu – totiž neoficiálních stránkách o Turnovu. Rád bych pana Brunclíka takto přede všemi upozornil, že moje osobní stránky a stránky, na kterých svůj čas věnuji Turnovu, jsou něco úplně odlišného. Když už nic jiného, tak by si pan Brunclík měl uvědomit, že na svých osobních stránkách jsem naposledy dělal změny v březnu. Tedy ještě v době, kdy stránky o Turnově byly teprve ve fázi příprav. Od té doby jsem na ně z mnoha důvodů neměl čas. To by ale pan Brunclík musel být alespoň natolik inteligentní, aby uměl číst a tuto svoji dovednost využil k přečtení časového údaje, umístěného v dolní části každé z mých osobních stránek. Pro upřesnění – je to 28. března 2000. Pan Brunclík tyto stránky využil pouze k tomu, aby jeho relace nebyla tak „monotónní“, ale také proto, aby cíleně vytrhnul z kontextu některé části oné stránky a zneužil je proti mně. Pro někoho jsou to jenom detaily, ale je přinejmenším nápadné, jakým způsobem jsou zabírány některé části stránek… Pane Brunclíku, naučte se prosím číst, alespoň ty data. A pokud číst umíte, tak prosím nevytrhávejte věci z kontextu a nesměšujte věci, které k sobě nepatří. Toto je Vaše třetí faux pas

Pokračujme v relaci dále. To už se pan Brunclík svojí kamerou opravdu věnuje tomu, o co mu asi nejvíce jde. O stránky Turnova. Tím že je čtete, můžete zřejmě sami posoudit, na kolik jsou „závadné“. Pan Brunclík opět používá záběry vytržené z kontextu se zřejmým cílem degradovat tyto stránky. Například záběry z jedné diskuse, kde se někdo pozastavuje nad tím, že je v ní zatím jen málo příspěvků (přitom stačilo ukázat další část stránky, kde už je příspěvků o poznání víc). Náhoda nebo záměr? Nevěřím na takovéto náhody.

Když k těmto obrázkům člověk slyší komentář, že stránky jsou neobjektivní, že jejich autor píše žlučovitým stylem, že nenechává na svých oponentech dobrého slova, začíná mi svítat… Já osobně jsem na stránkách již mnohokrát prezentoval, že rád dám šanci i ostatním se vyjádřit, tzn. i pokud by třeba pan Brunclík chtěl přispět s nějakým článkem, měl by šanci. Bohužel, této šance nevyužil. Této šance nevyužil ani nikdo z těch, proti kterým se občas na těchto stránkách zdvíhají kritické hlasy. Je snad moje chyba, že nemají co říci? Je toto neobjektivita a nevyváženost? Co pak ale dělá pan Brunclík? Jenže v jeho novinářské činnosti je jeden zásadní rozdíl – on nedává šanci druhé straně.

Spíš se v mé mysli při slovech pana Brunclíka o neobjektivitě a zaujatosti vytvářela úplně jiná představa. Touto představou byla osoba pana Brunclíka. Komu v tomto městě už bylo nesčíslněkrát vytýkána zaujatost a neobjektivita? Že by se pan Brunclík držel starého českého: „Podle sebe soudím tebe“?

Vždyť která z jeho reportáží je objektivní? I v oné mimořádné relaci to bylo vidět více než jasně – třeba v předchozí části, věnované žhářům. Místo aby nechal promluvit semilskou policejní mluvčí, dal jí jen prostor v obraze – a do toho dál doslova mlel ten svůj monolog. Pane Brunclíku, my chceme slyšet objektivní zpravodajství, ne Vaše domněnky! A v relaci týkající se těchto stránek – byl tam vůbec nějaký náznak objektivity? Mluvil někdo s autorem stránek? Zeptal se někdo třeba na názor někoho, komu se stránky líbí (a tací lidé také existují, věřte mi pane Brunclíku!)?

Takže – pseudoobjektivita pana žurnalisty Brunclíka – aneb jeho čtvrté faux pas. Jak chce kritizovat něčí neobjektivitu, když sám snad ani neví, co to objektivita je…

Nejvíc „závadné“ asi panu Brunclíkovi připadá uvedení kopie plakátku, který se objevoval v Turnově s cílem zesměšnit tehdejšího tajemníka MÚ v Turnově, pana Vojtěcha Žáka. Pan Brunclík (nebo spíše jeho imaginární přátelé z ciziny) si to asi vyložili tak, že já sám se snažím pana tajemníka zesměšnit. Ne pane Brunclíku, opět jste něco nepochopil. Letáček byl uveřejněn z dokumentárních důvodů. Na serveru se totiž tematika turnovského teroru párkrát objevila. Cílem tedy bylo, aby čtenáři získali trochu konkrétnější představu o tom, jak takový „teror“ vypadá. Pokud jsou navíc údaje uvedené na tomto letáku tak zřejmě nepravdivé, který rozumný člověk by je bral vážně? Ale to už je věc pana Žáka. Jeho podoba se vyskytuje na těchto stránkách ještě na jednom obrázku. Cíl toho dalšího obrázku je ale diametrálně odlišný – jde o upozornění na technickou chybu na oficiálních stránkách města. Tamním webmasterům se povedlo uvést špatně u obrázku pana Žáka jeden parametr a díky tomu byl obrázek trochu deformován do šířky. Jestli to byla náhoda či úmysl to nevím, ale jisté je, že tato chyba byla na serveru minimálně týden poté, co jsem si jí poprvé všiml. Pokud zde byl nějaký cíl zesměšnit osobu pana Žáka, nepocházela tato snaha ode mne, nýbrž od správců oficiálního turnovského serveru. To ať už si ale interně řeší MÚ. Já se pohybuji na internetu už pár let a domnívám se, že o něm něco vím – a proto si občas dovolím upozorňovat na chyby. Fakt, že cílem opravdu nebylo zesměšnit osobu pana Žáka by panu Brunclíkovi jistě neunikl, kdyby četl texty, které se k těmto obrázkům na stránkách vážou. Takže v podstatě jsme tam, kde jsme byli – pan Brunclík asi neumí dobře číst nebo vytrhává věci z kontextu podle své libovůle. Která z těchto dvou variant je pro něj lichotivější? A ještě jednu věc by si měl pan Brunclík uvědomit – on sám ve své relaci také zobrazil pohled na podobný plakát. Také byly podobné ukázky přetištěny v Hlasech a ohlasech Turnovska. Byla to snad také snaha zesměšnit pana Žáka? S tímto bodem kritiky se panu Brunclíkovi povedlo akorát diskreditovat sebe sama. Znovu opakuji: Jak se tento člověk odvažuje soudit ostatní za něco, co sám dělá? Má snad patent na rozum? Nebo ještě hůře – na pravdu?

Z dalších zavádějících a zřejmě smyšlených výplodů pana Brunclíka z této relace vyplynulo jenom to, co dále potvrzuje mé předchozí domněnky. Jeho věty typu „tyto stránky by měly být policejními orgány zabaveny“ mi asi měli vybudit strach – na mé tváři však tvořily akorát úsměv. Jak si pan Brunclík představuje takové „zabavení“ stránek? To jenom svědčí o jeho neznalostech internetu. Tentokrát se pan Brunclík pustil na příliš tenký led – bohužel pro pana Brunclíka, nežijeme v totalitním režimu, ale v právním a demokratickém státu. Nejen že každý má právo na svoje názory (v době kdy s žurnalistikou začínal se toto asi naučit nemohl), ale každý také za své názory musí nést odpovědnost. Jsem zvědavý, jak si bude jistý pan Brunclík. Vyhrožování – páté faux pas pana Brunclíka?

Zvažuji totiž předání celé této kauzy Radě pro rozhlasové a televizní vysílání ve formě stížnosti na neobjektivní a zkreslené informace podávané RTT za účelem napadání jednotlivých turnovských občanů. Tento případ není první. Doufám, že když rada vezme v úvahu milionovou pokutu z loňského roku za neoprávněné vysílání (které je mimochodem bez licence dodnes – společnost Aspera TV má nyní pouze registraci k provozování satelitního vysílání), začne se konečně případem pana Brunclíka pořádně zabývat. Stejně tak by podle mne měla učinit Rada pro RTT, která je v převážné míře složená ze zastupitelů města Turnova. Ta doposud aktivitám pana Brunclíka nečinně přihlížela. Jaké k tomu měli důvody, to ať si jednotlivě zváží každý z jejích členů sám.

Nepravdy pana Brunclíka

(Souhrn z původní reportáže, tohoto článku a z následujícího osobního rozhovoru s panem Brunclíkem)
  • Moje osobní stránky nemají přímo nic společného se stránkami o Turnovu, jak se pan Brunclík snaží prezentovat. A už vůbec mé osobní stránky nemají nic společného s nějakým „doupětem“ či „semeništěm“ hněvu a zášti vůči radnici.
  • Podle záznamů ze serveru se nezdá, že by si vůbec kdy stránky prohlížel někdo ze Švýcarska.
  • Na stránkách se má možnost vyjadřovat každý, například i v diskusních fórech – jeho tvrzení o neobjektivitě jsou tedy zcestné. Navíc od osoby, která byť jenom u této relace neprokázala ani kousek snahy o objektivitu nepůsobí důvěryhodně.
  • Není pravda, že autory článků pro stránky by byly jen pánové Turnovec a Kunetka. Jenom pro příklad můžu jmenovat i další jména – pan Václav Jenšovský (prom. fil.), pan Otakar Grund, paní mgr. Jana Hamplová a v poslední řadě i moje osoba. Doporučuji panu Brunclíkovi lépe prostudovat archivní články na serveru (případně pozorněji číst).
  • Ne úplně pravdivé je tedy i tvrzení, že „materiály mi dodává otec“. Některé ano, ale ne výhradně. Ať si tedy podobné zobecňující závěry nechá pan Brunclík jen pro sebe.
  • Kopie letáku s panem Vojtěchem Žákem není snahou se mu vysmívat, nýbrž dokumentovat „politický“ teror ve městě. Pokud pan Brunclík neví, co to je snaha „dokumentovat“, nechť se znovu pozorně podívá na svoji mimořádnou relaci – dělá to samé když ukazuje plakát znázorňující nejen pana Žáka, ale i pana starostu.
  • Taktéž kopie obrazovky ze stránek MÚ není snahou nějak urážet pana Žáka, nýbrž ukázkou jedné technické chyby správců stránek MÚ.
  • Ukázky pana Brunclíka ze stránek nebyly zrovna nejlépe vybrány jako reprezentativní - zcela záměrně používal do záběrů části stránek vytržené z kontextu se zcela zřejmým cílem poškodit mně či moji práci.
  • Není taktéž pravda, že pan Brunclík by si stáhnul stránky celé, jak mi osobně sdělil. Podle záznamu ze serveru je prohlížel jen velmi zběžně.
  • Dost hloupě působí i zmínka o případném „zabavení stránek policií“ a nelze z ní vyvodit nic než mizernou znalost prostředí internetu.

Doufám tedy, že na základě nejenom tohoto článku, ale i předchozích podobných zkušeností s RTT, bude konečně zahájeno nějaké řízení s panem Brunclíkem. Já osobně si myslím, že přinejmenším by v dalších relacích měl pan Brunclík uvést vše na pravou míru a také se mi omluvit za snahu mně zdiskreditovat na základě nepravd a možná i paranoidních obav o zachování své názorové hegemonie v tomto městě.

Marek Turnovec
20. července 2000


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena