MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Ochrana přírody v praxi a Geopark

Ivan Turnovec

„Činnost druhu Homo sapiens je nicméně dokumentována geology i ekology, a o tom, že člověk ovlivňuje tvářnost, i složení, značných části zemského povrchu, již není pochyb. Výrazný je i jeho vliv na distribuci řady prvků v půdách, vodě i atmosféře.

Potíž je v tom, že zatím co je tato geologická a geochemická činnost člověka mnoha technokraty oddělována od ostatních přírodních vlivů, jsou naopak laickým ekologickým hnutím idealizovány přírodní pochody bez vlivu člověka (ten je prezentován jako škůdce). Oba krajní názory mají své dogmatické zastánce, které znalosti geologického ani biologického vývoje nezatěžují. Je to škoda, protože to brání rozumné diskusi a tím i řešení kupících se problémů.

O ochraně přírody, která je naším národním bohatstvím a životním prostředím, se často mluví, tím vše ale také obvykle končí. Stále častěji se setkáváme s devastací přírodního prostředí. Souvisí to se změnou způsobu života, kdy se hlavním cílem stává spotřeba na úkor ochrany přírodního bohatství, souvisí to i s nedostatečnou informovaností. Mnozí z našich občanů znají ze svých dovolených exotické krajiny, ale nevědí nic o krásách nejbližšího okolí. Je to škoda, vždyť prvé turisticky značené stezky vedli na Zobor a Žibricu. Dnes ale jsou zašlé a to je škoda. Divíme se proč se dostatečně nerozvíjí turistický ruch, a zde máme důvod. Zdejší krajina není dostatečně udržována, hyzdí jí dnes nejen černé skládky, ale i plevelní vegetace postupně vytlačující tu původní (dovolím si připomenout zákoutí plná kopřiv a lebedy). A s tím souvisí i propagace, je kontraproduktivní ukazovat dvacet, třicet let staré fotografie míst, která vypadají dnes úplně jinak. Při tom zajímavých míst, která by si zasloužila označit a revitalizovat je v Nitranském kraji celá řada, ať jde o opuštěné lomy, či jiné dnes znehodnocované krajinné útvary. V kritickém stavu je jižní výběžek hřebene Zoboru, pro který je charakteristická stepní a lesostepní teplomilná vegetace. - chráněné území Lupka. K degradaci dochází ale i na dalších zdejších územích Zoborské lesostepy a Žibrici. Je nejvyšší čas začít tyto biotipy chránit. Možné je to jedině vhodnou regulací plevelní vegetace. Zde je revitalizace bezpodmínečně nutná.“

Úvodní projekt byl v loňském roce realizován. Výstupem je, kromě revitalizovaného území, informačních cedulí naučné stezky i soubor 20 aktuálních fotografií se stručnou charakteristikou. Spolupráce s krajským úřadem, městem a universitou se ukázala jako velmi užitečná.

Věřím, že se podaří navázat pracovní kontakty i v rámci libereckého regionu, i když to občas vypadá, že zde si chce každý hrát na svém osobním pískovišti. Příkladem může být v loňském roce vyhlášený Geopark Český ráj. Na řadě míst je zde situace podobná, jaká se řeší na Zoborském hřebeni na Slovensku, chce to ale spolupráci a ne individuální kroky. Kromě toho chybí i dostatečná propagace.

Významnější propagační akcí bude květnová exkurze České geologické společnosti, která by mohla být i impulzem pro média. Podobne mohou pomoci i podzimni exkurze organizovane CHKO. Jen sama osvěta ale nestačí. Některé zátěže je nutno průběžně monitorovat. Zatím ale chybí to základní – jednotné metodické vedení podobné správě chráněných oblastí. Při tom je zde vhodná instituce - Muzeum Českého ráje s odbornými pracovníky.

Krajský úřad podporuje ekologické poradenství, v jeho rámci by měl podpořit i turnovské muzeum (ostatně krajské) jako hlavního garanta Geoparku a nepřipustit žádné spekulační aktivity. Síť Informačních středisek by se měla starat o prezentaci – vydávané materiály je třeba lektorovat, nejsou vždy zcela vyhovující, ne známosti, ale odbornost a kvalita by měla být základním měřítkem. Dobrý dojem na mne udělala publikace Geologické zajímavosti Libereckého kraje od Petra Kühna, vydaná v letošním roce Krajským úřadem, i když i v te se nejake zbytecne chyby najdou.

Věřím, že Katalog zajímavých lokalit Geoparku se do edičního plánu určitě dostane. Pomoci s propagací i ochranou Geoparku může také Sdružení měst a obcí Českého ráje, ne ale garanci o kterou se snazi, na to jsou odbornici - nechci zde pripominat neodborne prejimani technickych praci, ke kteremu by se aktivita Sdruženi bližila. Pod jeho patronací by se ale mohla vytvořit síť patronů nad jednotlivými lokalitami a dílčími přírodními památkami. Patrony by se staly obce, školy, skautské organizace, občanská sdružení i jednotlivci.

Nejen pro Geopark, ale celý Liberecký kraj by mohla být geoturistika zajímavým a časem i významným produktem lokálních služeb. Pomoci tomu může Krajským úřadem plánované vytvoření kontaktní sítě lokálních ekologicky poradenských pracovišť. V současnosti už není čas na dlouhé diskutování mezi úředníky státní správy a ministerstva životního prostředí, Sdružením měst a obcí, i mezi členy zájmových ekologických sdružení a organizací. Je třeba začít jednat, věřím, že odborní pracovníci Muzea Českého ráje v Turnově jsou na převzetí zodpovědnosti za Geopark připraveni a ostatní jim v tom budou nápomocni, bez, pro Turnov občas charakteristickeho politikařeni.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena