MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Geologické zajímavosti Libereckého kraje - recenze

Ivan Turnovec

Stručná lokalizace s popisem jednotlivých výchozů, lomů či jeskyní je doplněna instruktážními fotografiemi. Publikace je na křídovém papíře a má poměrně reprezentativní charakter. Svému účelu bezesporu poslouží. Náklad sice není uveden, nicméně při atraktivnosti námětu lze předpokládat, že snad uspokojí alespoň část zájemců, a až bude třeba vyjde dotisk.

Pihou na kráse, této po formální stránce hezké a užitečné knížky, je úvodní, šestnácti stránkový, Stručný nástin geologie libereckého kraje. Ten obsahuje bohužel několik nepřesností, které potřebné publikaci škodí. Asi nejvýznamnější z nich, je na str. 17, kde je uvedeno že tercierní čediče „se také vyznačují četnými dutinami, v nichž se vyloučily acháty“.

Pro příští vydání, a osobně věřím že o něj bude zájem, je třeba tuto kapitolu raději zcela přepracovat, nebo vynechat. Naopak dobré by bylo publikaci doplnit topografickou mapou s vyznačením jednotlivých popisovaných lokalit.

Geopark vyhlášený v loňském roce přesahuje hranice libereckého kraje. Kühnova publikace je zatím jediným soubornějším materiálem na geologické zajímavosti upozorňujícím. Jen namátkou, když jsem se ptal v informačním středisku na materiál o vrchu Kozákov, dověděl jsem se, že zatím ještě nic neexistuje. Časem určitě propagační materiály vyjdou. Dobré by bylo i osazení geologicky zajímavých míst v Geoparku, ale i mimo něj, vysvětlujícími texty pro turisty.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena